MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

PERUTNINA

SEKCIJA ZA PERUTNINO

ZGODOVINA GOJENJA PASEMSKE PERUTNINE V SLOVENIJI

Od vseh zvrsti gojenja malih pasemskih živali ima ravno gojenje perutnine najdaljšo in najbolj barvito zgodovino. Ta zgodovina ne sega samo na področje ljubiteljske gojitve, ampak predvsem na področje intenzivne reje, prej na kmečkih dvoriščih, danes pa predvsem na velikih farmskih rejah.

Tudi po strokovni publicistieni strani ima perutninarstvo v Sloveniji najdaljšo tradicijo. Najstarejša ohranjena gradiva in zapisi s področja reje malih živali obravnavajo predvsem perutninarsko tematiko, kar gre v veliki meri zasluga "pionirju" organiziranega gojenja malih živali Antonu Lehrmanu iz Tržiča, ki je bil zaprisežen perutninar. Izdal je tudi prvo slovensko revijo o gojenju malih živali s pomenljivim imenom PEROTNINAR. Ta revija je izhajal od leta 1906 do leta 1908. V njej so še za današnji čas aktualni članki o reji perutnine.

Tudi danes poznana najstarejša slovenska pasma malih živali je kokoš z imenom štajerska kokoš, katere zgodovina sega na področje današnje slovenske Štajerske. Zgodovina štajerske kokoši sega namreč v 14. stoletje, ko je bila prvič omenjena na enem od dunajskih jedilnih listov, saj so te kokoši takrat gojili predvsem zaradi mesa.

Pasemska perutnina v Sloveniji danes

Danes so slovenski gojitelji pasemke perutnine organizirani na nivojih različnih slovenskih društev gojiteljev malih živali, vsi skupaj pa se združujejo v sekciji za perutnino pri Slovenski zvezi gojiteljev pasemskih malih živali, katera v zadnjih letih pospešeno deluje in se na novo reorganizira. Tako je bil leta 2000 prvič izdan STANDARD PASEMSKE PERUTNINE, za katerega ima največ zaslug priznani slovenski strokovnjak in sodnik za ocenjevanje perutnine Stane Korošec iz Orehovelj pri Kranju. Gospod Korošec je zaenkrat tudi edini Slovenec, ki je s perutnino osvojil naslov evropskega prvaka, najvišje nagrade na podroeju gojenja malih živali. To mu je s tuluškimi gosmi uspelo leta 1998 na Evropski razstavi v Brnu na Češkem.

Vsi, ki imate vprašanja v zvezi z gojenjem perutnine in o gojiteljih določenih pasem na področju Slovenije, lahko pokličete g. Korošca na številko 041-724123.

 

Vsako leto organizirani gojitelji obročkajo (označijo z obročki) preko 10.000 primerkov pasemske perutnine, kar je prvi predpogoj, da živali lahko sodelujejo na razstavah in so tudi ocenjene. S strogo selekcijo in odbiro se tako na koncu vsako leto na različnih slovenskih razstavah oceni povprečno okoli 2500 primerkov pasemske perutnine. Na razstavah se predstavijo le načrtno odbrane živali.

 

Delitev pasemske perutnine

KOKOŠI

- velike pasme(bilefeldska kokoš)

- pritlikave pasme

PURANI

PEGATKE

VODNA PERUTNINA

- race (pekinška raca)

- gosi (tuluška gos)

OKRASNA PERUTNINA

- okrasna vodna perutnina

- fazani (diamantni fazan)

- prepelice

Sprememba:  19-09-2005 (8:35)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*