MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

Vodstvo SZDGPMŽ

 Gojenje malih živali ima v Sloveniji že dolgo tradicijo, organizirano pa so se z njo začeli ukvarjati na začetku prejšnjega stoletja. Število gojiteljev, živali in tudi pasem se je v vsem tem času spreminjalo glede na samo ekonomsko situacijo in splošno družbeno stanje. Slovenska zveza gojiteljev pasemskih malih živali je danes društvena organizacija, ki združuje preko 2000 gojiteljev, ki so včlanjeni v 30 različnih društev, 4 specializirane klube in eno regijsko zvezo. Današnja, kot tudi predhodno organizirane "Zveze", je doživljala vrhunce in padce, toda kar je bistveno, reja malih živali v Sloveniji ni nikoli zamrla, saj so vedno obstajali entuziasti, ki so hoteli nekaj več in so bili s svojim delom in predanostjo vzor vsem drugim. O delu sedaj obstoječe "Zveze" in njenih predhodnic so pisali in poročali različni mediji, predhodnice današnje "Zveze" pa so izdajale tudi lastne publikacije. Tako je tudi SZDGPMŽ konec leta 2005 začela izdajati lastno glasilo GOJITELJ.  

IZVRŠNI ODBOR ZVEZE Z VODJI SEKCIJ :

PREDSEDNIK
: Marjan Ernestl, Račica 2a, 1434 Loka / Zid.mostu - GSM: 051 456 595
PODPREDSEDNIK: Mihael Benetek, Pod Ostrim vrhom 5, 1420 Trbovlje - GSM: 041-505 598
PODPREDSEDNIK: Jože Ledinek, Tomšičeva 51, 2380 Slovenj Gradec - GSM: 041 690 810
TAJNIK : Borut Ernestl, Študljanska 87, 1230 Domžale- GSM: 041 601 307
BLAGAJNIK : Branko Hergula, Cvetkovci 54, 2273 Podgorci - GSM: 041 359 617

VODJE  SEKCIJ :
KUNCI : Dušan Suhadolnik, Zaloška 299, 1000 Ljubljana- GSM: 041 495 920
GOLOBI: Marjan Lorber, Petrovičeva 12, 2000 Maribor - GSM: 031 418 691
PERUTNINA: Stane Korošec, Orehovlje 18, 4000 Kranj - GSM: 041 724 123
MORSKI PRAŠIČKI: Tomaž Benedik, Veterinarska praksa Tenetiše 80, 4204 Golnik - GSM: 041 615 340
PTICE: Marko Lasbaher, Ulica Kirbiševih 63, 2204 Miklavž na Dravskem polju - GSM: 041 343 211

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA SODNIKOV:
Jože Plohl, Cvetkovci 45, 2273 Podgorci - GSM: 051-240 374
Na volilni skupščini SZDGPMŽ ,ki je bila 19.4.2009 v Marija Gradcu, se je menjalo vodstvo zveze, zato vas naprošam, da vse spremembe naslovov društev,razne dopise in ostalo pošto, pošiljate na novi naslov :
 

SZDGPMŽ
Študljanska 87
1230 Domžale

elektronska pošta: szdgpmz(at)gmail.com

Sprememba:  27-09-2010 (12:27)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*