MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

ORGANIZIRANOST

KAJ JE SZDGPMŽ ? SLOVENSKA ZVEZA DRUŠTEV GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI je društvena organizacija, v katero je trenutno vključena ena regijska zveza, 30 društev gojiteljev malih živali in 4 klubi, ki v svojih vrstah združujejo gojitelje kuncev, golobov, perutnine (kokoši, race, gosi, okrasna perutnina-fazani), morskih prašičkov in okrasnih ptic. Osnovna naloga SZDGPMŽ je pospeševanje razvoja gojenja malih živali v RS ter nudenje strokovne pomoči in izobraževanja vsem gojiteljem oz. članom. Poleg tega izvaja posamezne ukrepe za zaščito avtohtonih pasem malih živali, kot so slovenski kunec, golob slovenski beloglavček in štajerska kokoš. SZDGPMŽ sodeluje tudi s pristojnimi institucijami, kot so BIOTEHNIŠKA FAKULTETA in VURS ter s sorodnimi organizacijami iz zvezami v tujini. Od leta 1992 je tudi članica Evropske zveze gojiteljev malih živali.Vsem svojim članom organizira in omogoča označevanje pasemskih živali, njihovo zdravstveno zaščito, strokovne posvete in izobraževanja o gojenju malih živali, strokovno literaturo ter nenazadnje tudi razstavljanje na različnih oblikah razstav malih živali. Zveza deluje po sekcijah. Trenutno delujejo kunčerejska, golobarska, perutninska sekcija, sekcija za morske prašičke in sekcija za ptice. Član zveze je tudi Združenje sodnikov, ki v svojih vrstah združuje sodnike ocenjevalce malih živali, ki le te ocenjujejo na različnih vrstah razstav doma in v tujini. Svoje dejavnosti in strokovne članke SZDGPMŽ redno mesečno predstavlja na straneh Revije MOJ MALI SVET v rubriki "živalca", od leta 2005 pa ima tudi svoje lastno glasilo GOJITELJ.

ZGODOVINA SZDGPMŽ

 

Anton Lehrman, rojen 22.julija 1876 v Steinach v Avstriji, umrl 29.avgusta 1910 v Ljubljani, velja za začetnika organizirane reje malih živali na Slovenskem. Leta 1904 je v Tržiču ustanovil I. Kranjski perutninarski zavod, ki je bil az tiste čase zelo moderno opremljen.

Leta 1906 1. maja je začel izdajati prvo slovensko revijo o malih živalih pod naslovom Perotninar - 1.slovenski ilostrovani mesečnik za umno perotninarstvo s priveskom za umno rejo vseh malih domačih živali. Zadnja številka je izšla 1.aprila 1908.

Zveza društev malih živali v Ljubljani 3. november 1935

preds.: Vilko KUNTARA, Kočevje

tajnik: Alfonz INKRET,Šinkov TURN

blagajnik: Franc MEJAČ

25 delegatov

Zveza je izdala svoje glasilo z naslovom Rejec malih živali, ki je izhajalo enkrat mesečno od leta 1935 do 1940.

Zveza društev "Mali gospodar" za Slovenijo, 14.januar 1940

19.februarja 1939 je bilo ustanovljeno "Osrednje društvo rejcev malih živali", ki se je 14.januarja 1940 preimenovalo v "Zveza društev Mali gospodar za Slovenijo". Razmah nove organizacije je preprečila II. svetovna vojna.

Zveza društev Mali gospodar je izdalo nekaj številk svojega glasila "Mali gospodar". Zadnja razstava malih živali je bila leta 1940 v Ljubljani (od 31.8 do 8.9) pod okriljem Zveze društev "Mali gospodar".

Zveza društev rejcev malih živali v Celju 3. maj 1964

Zveza društev rejcev malih živali v Ljubljani novembra 1971

preds.: Karel PIRC, Kamnik

tajnik: Otmar JERINOVIČ, Vrhnika

ustanovitelji: Jesenice, Vrhnika, Ljubljana, Kamnik, Novo Mesto in Domžale

Zveza ni zaživela.

Zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije 20. marca 1977

preds.: Milan GRMEK, Maribor

tajnik: Anton ŽUMER, Kranj

ustanovitelji: Maribor, Celje, Ptuj, Kamnik, Kranj, Novo Mesto in Vrhnika

Od ustanovitve leta 1977 članica Jugoslovanske zveze in od maja meseca leta 1992, kot organizacija samostojne države Slovenije sprejeta v Evropsko zvezo rejcev malih živali, kot prva od vseh bivših jugoslovanskih republik.

Prvo republiško razstavo malih živali je organizirala leta 1978 od 20. do 22. januarja v Novem Mestu.

Prvo državno razstavo v samostojni Sloveniji je organizirala v Mariboru od 24. do 27. oktobra leta 1991. To je bila sploh prva državna razstava kakšne hobi organizacije v državi Sloveniji.

Zveza vsako leto najbolj zaslužnim gojiteljem podeljuje plaketo Antona Lehrmana in zlate, srebrne ter bronaste značke Antona Lehrmana. Plaketa Antona Lehrmana se podeljuje od leta 1983, značke pa od leta 1988 dalje.

Sprememba:  27-09-2010 (12:26)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*