MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

PRAVILNIK O TETOVIRANJU KUNCEV

Slovenska zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali

Sekcija za kunčerejo

 

 

PRAVILNIK O TETOVIRANJU KUNCEV V SLOVENIJI

 

 

1. člen

 

Tetoviranje ima namen označevanja kuncev, kateri so potomci tetoviranih staršev vpisanih v matično knjigo društva.

 

2. člen

 

Tetoviranje vrši matičar v društvu gojiteljev malih živali, ki ga imenuje (izvoli) izvršni odbor društva. Ime matičarja, s točnim naslovom, morajo društva tekoče poročati vodji kunčerejske sekcije pri Zvezi društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije, kateri vodi seznam matičarjev.

 

3. člen

 

Zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije mora novoimenovanemu matičarju dostaviti pravilnik o tetoviranju.

 

4. člen

 

Matičar naj bi bil sodnik za kunce, sodniški prpravnik, veterinar ali vsaj gojitelj kuncev z dolgoletnimi izkušnjami, ki pozna pasemske značilnosti kuncev. Poznati mora vzrejne predpise in “Slovenski vzornik pasemskih kuncev”.

 

5. člen

 

Ko samica skoti je gojitelj dolžan v roku 20 (dvajset) dni poslati matičarju pravilno izpolnjeno “Prijavo legla”.

 

6. člen

 

Matičar mora v roku do 90 (devetdeset) dni po skotitvi mladiče tetovirati. Če se pri tetoviranju ugotovi, da leglo ni čistokrvno, ali da imajo živali telesno hibo, se jih ne tetovira. V dvomljivih primerih se matičar posvetuje s sodnikom za kunce.

 

7. člen

 

Tetoviranje se vrši na sledeči način:

- v levi uhelj, od korena uhlja proti vrhu: številka meseca in zadnji dve številki leta kotitve,

- v desni uhelj, od vrha uhlja proti korenu: znak društva (številki) in matično številko pod katero je kunec vpisan v matično knjigo društva.

Ko smo v tetovirna klešča vstavili potrebne številke, jih najprej vtisnemo na odrejeno mesto na rodovniškem listu, da preverimo pravilnost zaporedja številk. Zatem očistimo uhelj z vato namočeno z alkoholom, s tetovirnimi kleščami vtisnemo oznako, namažemo s tetovirno pasto, ki jo z drgnjenjem vtremo v tetovirne luknjice.

Pri tetoviranju moramo paziti, da je vrstni red v prijavah legla tekoč po številkah in po spolih.

 

8. člen

 

Vsi kunci, ki imajo rodovniške čistokrvne starše in imajo vse značilnosti pasme, se tetovirajo ne glede na mesec skotitve.

 

9. člen

 

Tetoviranje kuncev, ki so potomci netetoviranih staršev, se vrši na željo lastnika, pod istimi pogoji kot za mladiče iz redne evidence, s tem da se v desni uhelj za številko društva vstavi “0”. Takšno tetoviranje mora matičar v matični knjigi posebej označiti.

 

10. člen

 

Rodovniki se izdajajo na zahtevo gojitelja, tako da ni potrebno pisati vseh rodovnikov, kjer pa društvo sklene da se le ti pišejo, jih je matičar dolžan v roku 30 (trideset) dni dostaviti gojitelju.

 

11. člen

 

Po opravljenem tetoviranju matičar dopolni (izpolni) oba obrazca v prijavi legla, gojitelj pa poravna matičarju stroške v višini po dogovoru ali sklepu društva.

 

12. člen

 

Matiear mora matično knjigo voditi tekoče, tako kot je tetoviral kunce. Po vsakem zaključku leta predloži knjigo na vpogled izvršnemu odboru društva, ki jo z overitvijo za minulo leto tudi zaključi.

V novem tekočem letu se matična knjiga začne ponovno s tekočo številko 1.

 

13. člen

 

Matičar mora po vsakem zaključenem letu, do 31. januarja prihodnje leto, poslati vodji kunčerejske sekcije pri Zvezi društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije poročilo z naslednjimi podatki:

- skupno število tetoviranih kuncev,

- število tetoviranih kuncev po pasmah,

- število tetoviranih kuncev z dodatno oznako “0”,

- število plemenskih kuncev v društvu za minulo in tekoče leto (čim točnejšo oceno skupnega števila).

Če vodja kunčerejske sekcije pri Zvezi sam razpiše anketo o zbiranju še drugih in teh podatkov, potem podatkov iz tega člena ni potrebno še posebej pošiljati.

 

14. člen

 

Vsa društva, ki so včlanjena v Zvezo društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije, prijavijo kakšno oznako društva ima kunec v desnem uhlju. Če to oznako spreminjajo se morajo prej posvetovati z vodjo kunčerejske sekcije pri “Zvezi”. Enako so dolžna storiti tudi novoustanovljena društva.

 

15. člen

 

Kunci novih pasem ali pasem v nastajanju, ki niso navedene v Vzorniku za ocenjevanje pasemskih kuncev, toda so v fazi predstavljanja javnosti oz. priznavanja, se lahko tetovirajo v skladu s tem pravilnikom, s to razliko, da se namesto številke društva (npr. 25) vtetovirata dve ničli (00). Vse ostalo oznaeevanje (mesec, leto in zaporedna številka v društvu) je enako kot za priznane pasme. Tako označene živali se v matično knjigo vpiše z rdečo barvo. S priznanjem pasme v Vzorniku za ocenjevanje kuncev se živali začnejo označevati v skladu s predpisi.

 

16. člen

 

Pravilnik je bil sprejet na seji “Zveze” dne 13.1.1996 in stopi v veljavo takoj. 15. člen je bil na novo dopolnjen na sestanku sekcije za kunčerejo dne 14.06.2001.

 

 

 

Sprememba:  18-09-2005 (16:54)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*