MORSKI PRAÅ IČKIPERUTNINA
 

SEDE®I DRU©TEV

SZDGPM®
©tudljanska 87

1230  Dom¾ale

Naslovi dru¹tev včlanjenih v SZDGPM®:

1. DGM® Beltinci, ©tefan Virag, Pot ob Črncu 7, 9231 Beltinci 
2. DRM® Bre¾ice, Mihaela Molan, Gaberje 47a, 2857 Dobova
3. DGM® Celje, Milica Planin¹ek, Bukov¾lak 17, 3222 Teharje
4. DGMP® Grosuplje, Alojz Zaletel, Podbukovje 17, 1301 Krka
5.
DGMP® Ivančna Gorica, Zgornja Draga 18a, 1294 Vi¹nja gora
6.
DRM® Jesenice, Andrej Meterc, Reči¹ka 57a, 4260 Bled
7. DGM® Kamnik-Dom¾ale-Menge¹, Bianca Rumble,Orehova ulica 5,1240 Kamnik
8. DGM® Kranj, Stane Koro¹ec, Orehovlje 18, 4000 Kranj
9. DGPM® La¹ko, Huda jama 1, 3270 La¹ko
10.DGM® Ljubljana - Polje, Mitja Bratun, Seno¾eti 116, 1262 Dol pri Ljubljani
11.DZGM® Maribor, Obre¾na 1, 2000 Maribor
12.DGM® Miklav¾, Egon Plevnik, Vrtna ulica 6, 2327 Rače
13.DGM® Murska Sobota, Franc Gla¾ar, Cankarjeva 13, 9000 Murska Sobota
14.DGM® Novo mesto, Bajčeva 14,  8000 Novo mesto
15.DGPM® Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci
16.DGM® Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 13, 2317 Oplotnica
17.DGMP® Ormo¾, Jo¾e Plohl, Dravska ul. 1, 2270 Ormo¾
18. DGM® Pragersko, Marjan Bauman, Zidan¹kova 1, 2331 Pragersko
19.
DGM® Ptuj, Jo¾e ©lamberger, Zg. Hajdina 106, 2288 Zg. Hajdina
20.DGM® Ravne na Koro¹kem, Ivo Barbię, Me¾a 154 , 2370 Dravograd
21.DGM® Slovenske Konjice, Marjan Steble, Bukovlje 16, 3206 Stranice
22.DGM® ©kofja Loka, Mirko ®urbi,  Podgorje 61/c,  1240  Kamnik
23.ZZGM® (Zdru¾enje Zasavskih Gojiteljev Malih ®ivali) Trbovlje, Jo¾e Breznik, Ribnik 19, 1420 Trbovlje
24.DGM® Velenje, PP 56, 3320 Velenje
25.DGM® Velike La¹če, Koblarji 91a, 1332 Stara Cerkev
26.DGM® Vrhnika, Ivan ©raj, Stara Vrhnika 59, 1360 Vrhnika
27.
Savinjsko DGPM® občine ®alec, Savinjske čete 4, 3310 ®alec
28.KGAG Slovenije (Klub gojiteljev angle¹kih gol¹arjev), Ulica Jo¾efe Lackove 1a, 2250 Ptuj
29.KG©K Slovenije (Klub gojiteljev ¹tajerskih koko¹i), Jo¾e Ledinek, Tom¹ičeva 51, 2380 Slovenj Gradec
30.KING KLUB, Sonja Gomboc, Duplek 67a, 2241 Spodnji Duplek
31.ZGPG (Zdru¾enje gojiteljev pasemskih golobov) Slovenije, Petrovičeva ul. 12, 2000 Maribor
32.Dru¹tvo za varstvo in vzgojo ptic in malih ¾ivali RAKUN, Slovenska Bistrica, Martin Peterkovič, Tom¹ičeva 38, 3210 Slovenska Bistrica

33.DGPM® Dravinjska dolina, Cesta pod Goro 6, 3210 Slovenske Konjice
34. KGPM® CAVIAS REX klub, Zadobrova 51, 3211 ©kofja vas

Sprememba:  19-12-2011 (10:13)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko za¹čitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*