MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

Razstavni pravilnik ALPE-ADRIA 2010

DEŽELNA ZVEZA GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI KOROŠKE
Predsednik Franz Florian, 9170 Ferlach, Lobissergasse 7, Tel. 04227-2626 

RAZSTAVNI PRAVILNIK RAZSTAVE MALIH ŽIVALI ALPE-ADRIA
od 23. - 25. 10. 2010 v Celovcu, Sejemska dvorana 4, v okviru sejma Sv. Uršule  

- Načelno veljajo skupna razstavna pravila Avstrijske zveze gojiteljev pasemskih malih živali.
 
Termini prijav:
- prijavnice morajo organizatorju oddane najkasneje do ponedeljka, 13. 9. 2010 (Velja datum poštnega žiga.).
Za slovenske gojitelje do srede 8. 9. 2010 na naslov: Tomaž Klinar, Hrušica 113, 4276 Hrušica
- prijavnice se skupaj za vsako sekcijo pošljejo vodjem sekcij,
- v prijavnici morajo biti točno navedeni število, pasma in barva živali. Tetovirne oznake, številke obročkov in prodajna cena se vpišejo šele pri oddaji živali ( Izjema je perutnina.).

Dovoz živali:
 
Sreda, 20. 10. 2010 od 15. do 19. ure. Dovoz in odvoz je možen preko Florian- Grögerjeve ulice, Dvorana 4 - južna stran
Ocenjevanje:  
Četrtek, 21. 10. 2010 od 8.00
Razstava bo odprta:                  
Sobota, 23. 10. 2010,        od 8. do 17. ure,     uradna otvoritev bo ob 10. uri 
Nedelja, 24. 10. 2010,       od 8. do 17. ure 
Ponedeljek, 25. 10. 2010,  od 8. do 17. ure      izvzem živali ob 17. uri
 

Tekmovalna pravila in razstavna določila po sekcijah
:
 
KUNCI: Kolekcija je sestavljena iz 4 do 6 živali ene pasme in barve obeh spolov, ki morajo biti letošnje in lastne reje. V prvi kolekciji je lahko razstavljena ena starejša žival. Razstavljavec lahko razstavlja več kolekcij, ki pa morajo biti sestavljene iz 6 živali, le v zadnji je lahko od 4 do 6 kuncev. V oceno vsake kolekcije štejejo 4 najvišje ocene, toda vsaj ena žival mora biti nasprotnega spola. Pri istem številu točk kolekcij se upošteva ocena 5. in po potrebi tudi 6. živali. Razstavljalec mora pred oddajo kuncem v desno uho s črnim vodoodpornim flumastrom (EDDING 3000) napisati dodeljeno številko kletke. Društvene oznake ne smejo biti vidne, drugače bodo kunci izločeni z ocenjevanja. 
Podeljevanje nagrad:
pri 3 razstavljavcih in 18 živalih ene pasme in barve - PRVAK ALPE-ADRIA
pri 5 razstavljavcih in 30 živalih ene pasme in barve - še PODPRVAK ALPE-ADRIA
pri 7 razstavljavcih in 42 živalih ene pasme in barve - še 2.PODPRVAK ALPE-ADRIA 
Kolekcija 4 živali mora za naziv prvaka zbrati najmanj 380 točk, le pri redkih pasmah 378 točk. 
Prvak pasme  bo podeljen če bo razstavljenih najmanj 18 živali, če pa bo razstavljenih najmanj 36 živali, bo naslov podeljen za oba spola.
Pasme, kjer bo razstavljenih manj kot 18 živali bodo združene tako, da bodo izpolnjeni pogoji za naslove prvakov! 

PERUTNINA
: Vsak razstavljavec je upravičen do razstavljanja več kolekcij, ki pa morajo biti sestavljene obvezno iz 6 živali. Le zadnja kolekcija je lahko sestavljena iz 4 do 6 živali. Kolekcijo sestavljajo minimalno 4 in maksimalno 6 živali, toda od teh mora biti najmanj ena nasprotnega spola. živali so lahko stare največ 6 let. Okrasna perutnina se lahko razstavlja le v parih (1:1).
Če razstavljavec prijavi več petelinov, se enega petelina skupaj s kokošmi da v skupno voljero, vsi ostali pa so v posameznih kletkah. Zaradi tega je že v prijavnicah potrebno prijaviti perutnino po spolih! Vse prijavljene živali pa se bo ocenjevalo v posameznih kletkah. 
Podeljevanje nagrad:
pri 3 razstavljavcih in 18 živalih ene pasme in barve- PRVAK ALPE-ADRIA
pri 5 razstavljavcih in 30 živalih ene pasme in barve - še PODPRVAK ALPE-ADRIA

Možno je tudi podeljevanje nagrad v primeru združevanja sorodnih pasem in sicer:
pri 3 razstavljavcih in 18 živalih ene pasme in barve- 1 PRVAK ALPE-ADRIA
Prvak barve bo podeljen, če bo razstavljenih najmanj 18 živali te barve in v tej barvi ne bo podeljen naslov PRVAK ALPE-ADRIA.
Posebna nagrada bo podeljena pri pasmah, pri katerih zaradi razstavnih pravil in števila živali ne bo možno podeliti naslova prvaka.
Prvak pasme bo podeljen, če bo v pasmi razstavljenih najmanj 18 živali, če pa jih bo 36 in več, pa se bo naslov podelil v obeh spolih. 

GOLOBI
: Kolekcijo sestavlja 4 do 6 golobov ene pasme in barve obeh spolov. En razstavljavec lahko razstavlja tudi več kolekcij, ki pa morajo biti sestavljene iz 6 golobov, le v zadnji jih je lahko od 4 do 6. Živali so lahko stare največ 6 let.
V vsaki kolekciji bodo v oceno štele štiri najvišje ocene, toda vsaj ena žival mora biti nasprotnega spola. Ocenjujejo se le živali lastne vzgoje.Pri enakem številu točk odloča najvišja posamezna ocena, s tem da imajo samice večjo vrednost kot samci, katerim sledijo mlajše samice, potem 5. ali 6. živali. Če je ocena kljub vsem kriterijem še vedno enaka, se podelita dve nagradi.
Podeljevanje nagrad:
pri 3 razstavljavcih in 18 živalih ene pasme - 1 PRVAK ALPE-ADRIA
Najmanjši seštevek ocen 4 živali mora biti 374 točk.
pri 5 razstavljavcih in 30 živalih ene pasme in barve - še PODPRVAK ALPE-ADRIA
Združevanje pasem: da bi vsi gojitelji vseh pasem imeli kar najbolj izenačene pogoje za osvojitev naslova PRVAK ALPE-ADRIA, se lahko različne pasme združijo v skupine, ki so si kar najbolj podobne po standardu. Tudi v tem primeru mora biti za podelitev naslova prvaka združenih najmanj 18 golobov 3 gojiteljev, kolekcija pa mora imeti najmanjši seštevek 374 točk.
Prvak barve: se podeli pri barvah kjer ne bo podeljenega prvaka pasme, če je razstavljenih najmanj 18 oz. 36 živali ene pasme in barve.
Prvak pasme: se podeli v primeru, če je razstavljenih 18 živali ene pasme, če pa jih je razstavljenih 36 in več, pa se prvaka pasme podeli v obeh spolih.  

MORSKI PRAŠIČKI
: Ocenjevali se bodo po Evropskem vzorniku. Živalim tujih razstavljavcev, ki nimajo ušesnih oznak, se bo na uhelj prilepil obliž z dodeljeno številko kletke.
Na vsaka dva prijavljena morska prašička se lahko prijavi še žival namenjena izključno prodaji (Borza - plačilo gajbarine za vsako takšno žival je 2 EUR). Gojitelji morajo živali stehtati sami in v prijavnico navesti razred (C, B ali A) po naslednji tabeli:
Razred C:     450 - 850 gramov,
Razred B:     850 - 1050 gramov,
Razred A:     1050 - 1700 gramov. 
Prijavnice se izpolnjujejo ločeno za vsako pasmo in barvo.
Kolekcija je sestavljena iz 4 do 6 živali ene pasme in barve obeh spolov. Razstavljavec lahko razstavlja več kolekcij, ki pa morajo biti sestavljene iz 6 živali, le v zadnji je lahko od 4 do 6 živali. V oceno vsake kolekcije štejejo 4 najvišje ocene, toda vsaj ena žival mora biti nasprotnega spola. Pri istem številu točk kolekcij se upošteva ocena 5. in po potrebi tudi 6. živali. Kolekcija kratkodlakih živali mora biti enake barve, pri pasmah anglež, američan in U.S. teddy sta lahko v kolekciji dve barvi, pri vseh ostalih pasmah pa barve niso pomembne, le pri izenačenih ocenah so v prednosti enako obarvane kolekcije. 
Podeljevanje nagrad:
pri 3 razstavljavcih in 18 živalih ene pasme - 1 PRVAK ALPE-ADRIA
pri 5 razstavljavcih in 30 živalih ene pasme in barve - še PODPRVAK ALPE-ADRIA 
Možno je tudi podeljevanje nagrad v primeru združevanja sorodnih pasem in sicer:
pri 3 razstavljavcih in 18 živalih ene pasme in barve- 1 PRVAK ALPE-ADRIA 
Mladi razstavljavci - na vsake dva bo po posebnih pogojih podeljen naslov Prvak mladih razstavljavcev. 
Pari - par sestavljata samica in samec ene pasme in barve. Iz vsake kolekcije živali bodo izbrani pari in označeni z P1 ali P2. V prvi par gresta najvišje ocenjeni živali obeh spolov te kolekcije! 
Podeljevanje nagrad:
pri 3 razstavljavcih in 6 parih ene pasme in barve - 1 PAR PRVAKOV ALPE-ADRIA
Pari se lahko tudi združijo! 
Posamezne živali - lahko se prijavijo tudi posamezne živali, ki konkurirajo le za naslov NAJLEPŠI SAMEC in NAJLEPŠA SAMICA. 

 
ŽENSKE SKUPINE: vse so prisrčno vabljene na našo razstavo, na kateri lahko predstavijo svoje izdelke. 

MLADI GOJITELJI
: v skladu s prijavami se tekmovanje oz. nagrajevanje rangira tudi ločeno.
    

GAJBARINA:
 
Pristojbina (katalog + vstopnica)                                             18 EUR 
Kunci in perutnina:                 vsaka posamična žival               5,00 EUR 
Okrasna perutnina:                 vsaka posamična žival              4,00 EUR 
Golobi in morski prašički:      vsaka posamična žival              3,50 EUR 
Ptice:                                        vsaka posamična žival              2,50 EUR 
Ovce in koze:                            vsaka posamična žival             5,00 EUR  
Mladi gojitelji:                         50% popust le pri prvi kolekciji  

PRODAJA ŽIVALI
: Vodstvo razstave bo dane prodajne cene zvišalo za 10%. Ker so na sejmu Sv. Uršule vedno dobri prodajni pogoji, se lahko razstavljajo tudi posamezne živali, ki pa ne bodo v konkurenci, ampak zgolj za prodajo.
 Vsi predsedniki društev in vodje sekcij so naprošeni za izvajanje reklame za RAZSTAVO ALPE-ADRIA, tako da bi bilo za tekmovanje in prodajo prijavljenih resnično veliko živali.  

Sprememba:  19-05-2010 (13:43)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*