Konferenca EE 2019

Poročilo iz konference EE 2019 v Trogirju/Hrvaška.

Poročilo sestanka EE - Avstrija 2016

POROČILO IZ EVROPSKE KONFERENCE ZA MALE ŽIVALI 2016

Igor Čegovnik in Džoni Kočivnik Lesjak sva se udeležila evropske konference za male živali v Vosendorfu v bližini Dunaja v Avstriji. Konferenca je potekala od 4.5 do 8.5.2016.

Dnevni red

Sreda 4.5.2016

Prihod vodilnih članov EE in članov komisij za standarde v vseh sekcijah

19h Večerja

Četrtek 5.5.2016

8,00h Izvršni sestanek v hotelu

12.30h Kosilo v hotelu

14.00h Sestanek komisij za standarde v vsaki sekciji posebej in sestanek komiteja za varstvo in zaščito živali

_ _ Prihod delegatov v hotel in namestitev po sobah

19.0h Dobrodošlica in otvoritev evropske konference

20.00h Večerja

Petek 6.5.2016

_ _ Zajtrk v hotelu

8.00h Sestanki po sekcijah v hotelu

9.00h Program za partnerje in spremljevalce: Voden izlet v Prater na Dunaju

10.00h Pavza za kavico za udeležence sestankov po sekcijah (15min) nato nadaljevanje sestankov

12.30h Kosilo

14.00h Nadaljevanje sestankov po sekcijah

17.00h Vrnitev partnerjev in spremljevalcev iz vodenega izleta

18.30h Odhod avtobusov na večerjo v ?Herigen? rojstno hišo Ludwig Van Beethovna

Sobota 7.5.2016

_ _ Zajtrk v hotelu

8.45h Generalni sestanek EE

12.00h Kosilo

13.30h Odhod avtobusov na Sconbrunnski grad, ZOO, lovska soba Gloriette, kjer si boste lahko kupili kakšno kavico ali tortico

17.30h Prihod v hotel

19.30h Gala večer z večerjo

Nedelja 8.5.2016

_ _ Zajtrk v hotelu in odhod delegatov domov

 

POROČILO S SESTANKA SEKCIJE ZA PERUTNINO PRI EE 2016

Petek, 6. maja s pričetkom ob 8:00 v Vösendorf, Avstrija

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

Pozdrav predsednika sekcije Wilhelm Reibnigerja. Poudaril je, kako pomembno je, da vsako leto sproti osvežujemo kontakte delegatov in vodstva saj je komunikacija med nami zelo pomembna.

2. Ugotovitev sklepčnosti

Prisotnih je 31 delegatov iz 18 držav. Posebej opravičili izostanek tajnika sekcije iz Nizozemske zaradi bolezni.

3. Poročilo iz sestanka sekcije 15.5.2015 v Metzu, Francija

Poročilo je bilo že vnaprej predstavljeno na EE- spletni strani. Glede na to, da niso bile predlagane nobene spremembe se poročilo iz Metza soglasno potrdi.

(Za podrobnosti poročila glej spletno stran EE)

4. Poročilo iz sestanka komisije za standarde 19./20. september 2015 v Saint Avoldu, Francija

Poročilo je bilo že vnaprej predstavljeno na EE- spletni strani. Glede na to, da niso bile predlagane nobene spremembe se poročilo iz Metza soglasno potrdi.

(Za podrobnosti poročila glej spletno stran EE)

5. Poročilo izvršnega sestanka 5.2.2016 iz Dunaja

Poročilo je bilo že vnaprej predstavljeno na EE- spletni strani.

(Za podrobnosti poročila glej spletno stran EE)

6. Poročilo izvršnega sestanka 5.5.2016 Dunaj

Analizirali so potek EE razstave. Pri golobih in morskih prašičkih ni bila tako slabo organizirana, kot pri perutnini in kuncih ter za juniorje.

Nameščena je nova spletna stran EE za vnos podatkov, ki naj bi končno delovala.

Naslednja skupščina bo na Madžarskem v okolici Budimpešte - Eger 2017, 2018 na Danskem.

EE trenutno finančno dobro stoji saj je prejela veliko denarja z zadnjih dveh evropskih razstav (približno 90000 EUR iz Leipziga in 40000 EUR iz Metza). Nekaj denarja je prišlo tudi iz specialnih evropskih razstav za posamezne pasme (0,5 EUR po živali). Se pa zadnji čas pojavlja v nekaterih državah trend izogibanja plačevanja kvote EE za evropske specialke, tako da dajejo tem razstavam drugačna imena (svetovna, mednarodna, ...). Nekaj denarja je priskrbel častni predsednik Urs Frieburghaus od sponzorjev vendar se te pogodbe v tem letu iztekajo. Apel na morebitne potencialne sponzorje, ki bi jih lahko morda našel kakšen posameznik.

Nekaj je težav z državami neplačnicami.

V Nemčiji so se pojavile tudi težave s cepljenji živali. Prej so veterinarji dali cepivo gojiteljem in so si ti sami lahko cepili živali. Sedaj pa mora cepiti veterinar sam, kar bistveno podraži cepljenje.

V Nemčiji se je pojavil nov virus hemoragične bolezni.

7. Osvežitev naslovov posameznih delegatov v sekciji

Naokoli poslali list na katerem vsak posameznik napiše svoje podatke (ime, priimek, naslov, tel., mail, država)

8. Korenspendenca in informacije

Evropska razstava v Metzu v preteklem letu je dobila močan negativen predznak vendar bi se podrobneje posvetili evropski razstavi v naslednji točki.

Izobraževanje za sodnike v Saint Avoldu/FRA je bilo zelo dobro organizirano. Tudi predavatelji so se dobro pripravili in nazorno predstavili svoje teme. Tudi praktični del je bil zadovoljiv saj smo imeli kar nekaj primerkov živali na katerih smo lahko teorijo preverili tudi v praksi. (Izobraževanja sva se udeležila Igor Čegovnik za golobe in Džoni Kočivnik Lesjak za perutnino)

V prihodnosti bo potrebno malo razmisliti glede visokih cen teh mednarodnih izobraževanj za sodnike. Bojimo se, da bomo izgubili ljudi iz posameznih držav, ki si težko privoščijo tako visoke stroške in že v Franciji smo videli prve, ki so zaradi visokih cen živeli v avtodomih.

Na tem izobraževanju so bili prvič podeljeni bedži za EE sodnike, ki so izpolnili zahtevane pogoje. (Izpolnila sva jih tudi Igor Čegovnik in Džoni Kočivnik Lesjak)

Nekateri se sprašujejo kaj dela komisija za standarde. Perutninarska sekcija je sprejela zelo velik izziv, saj se je odločila za poenotenje vseh standardov v EE v en Evropski standard. Ta naj bi izšel v elektronski obliki. Glavno delo sta prevzela Andy Verelst (Belgija) in Urs Lochman (Švica). Naredila sta v zelo kratkem času veliko. Prevedla sta namreč veliko novih pasem in posodobila veliko starih standardov. To je do sedaj izhajalo vsaki dve leti v papirni obliki. Zavedati se moramo, da je to nikoli dokončano delo.

9. Retrospektiva Evropske razstave od 11. do 15.novembra v Metzu - Francija

Evropska razstava v Metzu nam je postregla z veliko negativnimi dejstvi. Vhlevljanje živali, posebej pri perutnini je bilo zelo slabo organizirano. Poleg tega so bile živali nameščene v šotorih z zelo slabo razsvetljavo in nekatere v veliko premajhnih kletkah. Poleg tega so bile kletke nameščene tudi v več nivojih in so živali bile v resnično slabih pogojih in tudi ocenjevanje je bilo zelo težavno.

Veliko težav je bilo s katalogom in če se nebi Andy Verelst maksimalno angažiral in delal dan in noč, ter tako rešil katalog in še veliko ostalih zapletov bi bila slika razstave v Metzu še bolj črna. Resnično iskrena zahvala za vso požrtvovalnost Andyu.

Bile pa so tudi posamezne pozitivne stvari. Tako so bile prvič na Evropski razstavi ločene posamezne pasme glede na državo izvora (Aurokane , Viandote na ameriški in nemški tip, ....) Potekalo je tudi kontaktiranje z določenimi državami in usklajevanje standardov, ki izvirajo iz teh držav.

Veliko je zelo podobnih pasem iz različnih držav in zato je velika težava uskladiti, katera država je izvorna. Tako, da je to včasih zelo težka presoja.

Kljub vsemu ne smemo reči, da so vsi Francozi zanič. Nekaj ljudi, ki je vodilo pripravo evropske razstave ni imelo ustrezne predstave, kako naj bi organizacija tako velike prireditve potekala. Tako je nastal kaos. Bilo pa je vseeno veliko ljudi, ki so delali dan in noč in poskusili rešiti, kar se je rešiti dalo. Tem ljudem bi se rad zahvalil in zato ne moremo vreči vseh v isti koš.

Odg; FRA/J.C.Periker: Metz je finančna katastrofa a to ni pomembno, bolj boli priokus neodgovornosti! Imeli smo nesposobnega tajnika, ki je obljubljal veliko a naredil zelo malo. Direktor razstave se še vedno ne more sprijazniti, da razstava ni bila uspešna, še vedno sanja o uspešni razstavi. A slabi razstavni pogoji, katastrofa s katalogom, veliko ukradenih živali daje zelo grenak priokus. Še enkrat najlepša hvala Andyu Verelstu za vso pomoč.

Težave so se pojavile tudi zaradi ogromno profesionalnega fotografiranja. Asistenti fotografov so prosto nosili živali v foto studie in to so nekateri gojitelji izkoristili. Tako je bilo odtujenih veliko živali. Tukaj je bilo veliko premalo kontrole.

Odg: FRA/J.C.Periker: Prijavljenih smo imeli veliko volonterskih delavcev a jih je veliko kar izginilo.

Veliko živali je bilo ukradeno z razstave in organizator ni plačal za ukradene živali, tudi zavedeno ni bilo koliko je bilo vseh ukradenih živali. Vendar naj bi danes popoldne prišlo vodstvo organizacijskega odbora iz Francije in naj bi se dogovorilo z predsedstvom EE kako rešiti nastalo zagato.

10. Poročilo Svetovalnega odbora za varstvo in zaščito živali pri EE

Pri perutnini ni kakšnih posebnih sprememb. V Evropi je še vedno prisotna aviarna influenca H5N1 pri prostoživečih, predvsem selečih se pticah. Težavo vidimo ker komercialna industrija vse bolj zahteva t.i. zelena jajca. Od kokoši ki imajo zeleni izpust. To pomeni seveda tudi vedno več kontakta med prostoživečimi pticami in industrijsko rejo. Tako, da bodimo pozorni na aviarno influenco ta še ni mimo.

Prihaja tudi do vedno močnejših političnih gibanj proti živalim v ujetništvu. Grozi se celo z zapiranjem živalskih vrtov, predvsem v Švici in Nemčiji. Zato je potrebno govoriti o tem in poskrbeti, da bodo imele živali, ki jih gojimo doma in na razstavah, čim boljše pogoje. Slabi zgledi imajo veliko močnejše učinke kot pozitivni izgledi.

Bistvene težave v Evropi so trenutno pri kuncih z razsajanjem novega virusa hemoragične bolezni.

11. Razpis za specialne evropske razstave pri posameznih pasmah

28. in 29.10.2017 Gijon (E); Evropska razstava pinto kokoši

25. in 26.11.2017 Epinal (F), Evropska razstava svilenk

1. do 3.12.2017 Enshede (NL): Evropska razstava nizozemskih in posameznih nemških pritlikavih pasem (Glej EE spletno stran)

22. in 23.10.2016 Reid (A): Evropska razstava rac

11. do 13.11.2016 Rhein (NEM): Evropska razstava nemških pritlikavih pasem

13. do 15. 1.2017 Virovitica (HR): Evropska razstava balkanskih pasem

April ?.2017 Verdon (F): Evropska razstava seram

Za ostale novo prijavljene specialne evropske razstave glej spletno stran EE!

12. Pregled dnevnega reda generalnega srečanja EE 7.5.2016

Brez posebnosti!

13. Predstavitev EE izobraževalnega seminarja sodnikov za perutnino 2016 v Švici

16.-18.septembra bo potekal evropski seminar sodnikov za perutnino in golobe v Sursee v Švici.

Cena celotnega seminarja z bivanjem stane 290?. Prijave skupaj s potrdilom o plačilu je potrebno poslati najkasneje do 13.8.2016 (prijavnice najdete na spletni strani EE).

Teme seminarja za perutnino:

Apencelska kokoš, Brahma, Pritlikava Italjanka, poznavanje divje barve pri perutnini, Gournay, Onagadori, Sebright, Ohiki.

Vse pasme bomo podrobno spoznali tako preko teoretičnih prezentacij kot tudi praktično.

14. Kandidature za izvedbo Evropskih seminarjev za sodnike za naslednja leta

Za 2017 so se prijavili Nizozemska (250?) in Španija (290?). Izglasovana je bila Nizozemska.

Za 2018 Danska

Za 2019 Avstrija in Madžarska

15. Volitve

Izvolili smo novega predsednika sekcije!

G. Willhem Rebningerja iz NEM je zamenjal dr. Andy Verelst iz Belgije. Ostala mesta so ostala v rokah dosedanjih kandidatov.

16. Poročilo iz Polheima

Je na spletni strani EE!

17. Predstavitev Avstrijske zveze

Avstrija ima 12000 članov, 800 društev, 40 klubov in 7 sekcij. Imajo svojo revijo, ki izhaja 9x na leto. Imajo svojo internetno stran, ki jo redno ažurirajo.

Težava njihove zveze je da je več kot 60% gojiteljev starejših od 60 let. Le okoli 30% je mlajših aktivnih gojiteljev in ti imajo večinoma vodilne in administracijske funkcije.

Imajo 27 sodnikov za perutnino, ki imajo povprečno starost 60 let. 44 let sodniškega staža ima njihov najstarejši sodnik. Povprečna starost, ko postanejo sodniki je 36 let, pred nekaj leti je bilo to 38 let.

Vsaki dve leti imajo državno razstavo v Wellsu. Vmesna leta imajo državno razstavo za mlade živali, vendar je vprašanje če bodo klubi, ki to organizirajo še v prihodnje finančno zmogli.

Imajo 2 avtohtoni pasmi kokoši, 5 avtohtonih pasem kuncev in 14 avtohtonih pasem golobov.

Najpogostejše pasme kokoši so Viandota, Štajerka in Italijanka.

18. Novosti in problematike, ki se pojavljajo pri ocenjevanju perutnine

Pojavlja se vedno več živali, ki ima več kot 10 primarnih letalnih peres. Takšna žival ne more dobiti višjo oceno kot 95. Če ima manj kot 10 letalnih peres pa je brez ocene!

Kontrolirati je potrebno tudi število sekundarnih letalnih peres.

Pri racah se pojavlja težava, da so brez nohta na zadnjem prstu. To je izključitvena napaka! Če ima zelo tanek noht je dovoljena max. ocena 95 točk.

Priznana je čokoladna rjava barva pri: Pritlikavih australorpih, Kokinkinah in pri Holandskih pritlikavih kokoših.

Na novo je poimenovana barva rjava z črnimi prsmi, to barvo imenujemo dun tako kot pri golobih.

Potrebno bo posvetiti več pazljivosti pri prijavi živali za razstave. Poudariti je potrebno ali je to pritlikava ali velika pasma, posebno okence za opombe; za dolgorepe pasme, za zelo težke pasme in za zelo velike pasme. Če se to ne bo izboljšalo bomo slej kot prej imeli težave z gibanji za varstvo in zaščito živali.

19. Razno

Andy Verelst je na kratko predstavil kje vidi svoje cilje. Predvsem v večji strokovnosti in profesionalnosti sodnikov, izdelavi enotnega standarda za celo Evropo, boljši obveščenosti vseh članic EE kaj se dogaja na Evropski zvezi in racionalizaciji stroškov. Nato je izzval vse prisotne in vsak na sestanku je moral povedati svoje mišljenje, kako bi izboljšali sodnikov kvaliteto, znanje in profesionalnost sodnikov. Podano je bilo veliko različnih predlogov. Navedel bom nekaj najbolj zanimivih:

- Mednarodna izobraževanja sodnikov preko videokonferenc

- Države ki imajo kvalitetne sodnike prevzamejo vsaka skrb za eno državo in izobraževanje njihovih sodnikov

- Posnamejo se izobraževanja in se prevedejo v jezike posameznih držav, saj je pogosto težava jezikovna bariera

- Med kvalitetnimi sodniki se izberejo mentorji, ki načrtujejo in izvajajo izobraževanja v posameznih državah

- Poceniti EE izobraževanja

- Vsaka država pripravi EE izobraževanje vsaj enkrat v obdobju 5let in bi imeli več izobraževanj letno

 

Poročilo sestavil:

Džoni Kočivnik Lesjak

 

 

POROČILO GENERALNE SKUPŠČINE EE 7.5.2016 Dunaj

1. Otvoritev

Predsednik EE J. Gros je pozdravil vse prisotne (161 delegatov) iz cele Evrope. Povedal je, da je ponosen, da EE resnično postaja prava Evropska organizacija v katero bodo kmalu vključene skoraj vse evropske države. Zahvalil se je organizatorjem letošnje evropske konference na Dunaju in prevajalcem na konferenci. Prosil je za minuto molka za vse preminule gojitelje v preteklem letu.

2. Preverjanje prisotnosti

Prisotnih je 161 delegatov od tega jih ima 88 pravico glasovati (1 iz vsake sekcije in vsake države, ki je registrirana pri EE). Večina je 45 glasov.

 

3. Poročilo zadnje evropske konference 16.5.2015 v Metzu / Francija

Poročilo je na spletni strani EE. Potrditev poročila je bila soglasno sprejeta.

4. Poročilo predsednika EE

V nekaterih državah imajo gojitelji težave z zakonodajo. V Švici so tako uvedli razrede posameznih živali. (I. razred: opredeljuje posamezne živali ter kdo in kje lahko posamezno žival usmrti, II. razred: opredeljuje živali, ki jih lahko posameznik ima v ujetništvu samo z ustreznim potrdilom; III. razred: so živali, ki jih je prepovedano zadrževati v ujetništvu)

V Nemčiji se je pojavil novi virus hemoragične bolezni. Ko imate težave v državi nam povejte kako vam bi EE lahko pomagal!

Vem, da imate nekateri tudi že težave pri organizaciji posameznih razstav zaradi predpisov, ki so jih sprejele posamezne države in če vam lahko kako pomagamo, nas o tem obvestite.

Žal mi je, da se ukvarjamo s takšnimi zadevami, namesto, da bi preprosto uživali v našem hobiju.

V EE se pojavljajo težave s sponzorji. Do sedaj jih je pridobil le naš častni predsednik Urs Freiburghaus. Vesel bi bil, če bi dobili podporo tudi iz drugih držav.

Prenavljanje internetne strani EE je končano. Vloženo je bilo veliko dela in truda. Vsem sodelujočim bi se lepo zahvalil.

Willi Litau se trudi, da bi organiziral zelo kvalitetno naslednjo evropsko razstavo, ki bo na Danskem.

Na koncu se naj zahvalim vsem članom predsedstva EE za ogromno delo, ki je bilo opravljeno v preteklem letu.

Poročilo je bilo soglasno potrjeno!

 

5. Poročilo tajnice

Od lanskega Generalnega srečanje v Metzu se je zgodilo kar nekaj stvari. Pridobili smo nove člane Litva v sekciji za ptice, Finska v sekciji za kunce. Srbija je dobila novo glavno zvezo v državi.

Bila je izvedena Evropska razstava v Metzu v Franciji. Razstava z veliko grenkega priokusa. Predvsem zaradi neustreznih kletk in svetlobe pri perutnini, premalo prostora pri kuncih in veliko ukradenih živali. Veliko težav je bilo s katalogom. Pri sekciji za morske prašičke so imeli kar nekaj težav zaradi komunikacije. Sekcija za golobe in sekcija za ptice pa sta bili dobro organizirani. Pri izvzemu živali je nastal kaos. Veliko je bilo tudi težav z volonterji, ki niso prišli. Vseeno poskusimo zadržati pozitivne občutke, saj smo lahko videli, da si ima še vedno veliko ljudi zanimanje za naš hobi. Rada bi se zahvalila Andyu Verelstu za vso pomoč pri organizaciji in reševanju nastalih zapletov.

Willi Litau nas sproti obvešča o napredovanju organizacije za naslednjo evropsko razstavo, ki je že v polnem teku.

Srbija ni upoštevala navodil EE in v kolikor ne bo popravila v letu 2016 sedanjega stanja bo v prihodnjem letu izključena iz EE.

Narejena je nova internetna stran in do sedaj je sodelovalo pri razvijanju in dodajanju člankov le malo držav zato vas vse pozivam sedaj da sodelujete!

Nebi rada, da bi govorili preveč o negativnih stvareh ampak bi želela, da se osredotočimo predvsem na pozitivne in gremo predvsem s pozitivnimi občutki naprej.

Poročilo je bilo soglasno potrjeno!

 

6. Poročila sekcij

PERUTNINA

20.9.2015 je bilo izobraževanje sodnikov za perutnino v Saint Avoldu. Izobraževanje je bilo zelo dobro zorganizirano in predavanja na zelo visokem nivoju.

Na tokratnem sestanku sekcije smo imeli debato o tem kako izboljšati kvaliteto izobraževanj sodnikov in nivo znanja. Saj nekatere države po tej strani potrebujejo pomoč.

Naslednji naš velik izziv je enotni standard za celotno Evropo. Tukaj bo potrebno veliko usklajevanja med državami in dobro sodelovanje med komisijo za standarde in vsemi državami. Za veliko pasem še sploh ni napisanih standardov. V to bo potrebno vložiti veliko dela. Pasma za pasmo, država za državo. Potrebno bo najti nove rešitve za pasme, ki imajo v različnih državah različne standarde. Nekatere pasme so v posameznih državah že tako različne, da jih ni več mogoče postaviti pod iste standarde in bo potrebno narediti dve različni pasmi (npr: Viandote (Nem in izvirni tip), Faverol (Francoski in izvirni tip), Pekinške race (Nemški in ameriški tip)). Vsekakor je ta standard velikanski izziv!

Na evropski razstavi v Metzu je bilo 14000 kljunov perutnine iz 19-ih držav. Večino perutnine je bilo iz 5-ih držav. Napak je bilo kar nekaj a gremo naprej!

Februarja imamo v Polheimu srečanje komisije za standarde. Rudi Mockele se je poslovil iz komisije za standarde po dolgoletnem uspešnem delu. Letos bo izobraževanje za sodnike v Švici skupaj s sodniki za golobe. Vse države so že prejele reklamno gradivo skupaj s prijavnicami.

Danes je to moj zadnji sestanek na tem mestu. Moj naslednik bo Andy Verelst iz Belgije, ki je zelo aktiven in je že do sedaj opravil veliko dela.

Andy vedno bom s tabo, če me boš potreboval. Želim da ostanemo velika družina z veliko člani iz vseh držav Evrope.

GOLOBI

2015 je bilo v Saint Avoldu/FRA skupno izobraževanje za sodnike za golobe in perutnino. Izobraževanje je bilo dobro zorganizirano. Udeležilo se ga je 89 sodnikov za golobe.

V naslednjih dveh letih imamo prijavljenih 19 specialnih evropskih razstav.

Poročilo komisije za standarde pri golobih bo objavljeno naknadno na internetni strani EE.

PTICE

Na letošnjem srečanju EE je prisotnih 7 držav v sekciji za ptice. Nekaj se jih je opravičilo. Veseli smo, da smo sprejeli dve novi članici Belgijo in Dansko.

Imeli smo volitve na katerih smo izvolili novega podpredsednika in novega vodjo komisije za standarde. Veliko diskusije smo imeli okoli varstva in zaščite živali. Pri EE potrebujemo več pravil na področju varstva in zaščite živali. Ta pravila moremo poenotiti na področju celotne EE in se tako pripraviti na ukrepe organizacij za zaščito živali, ki postajajo vse močnejša.

V septembru smo imeli izobraževanje za sodnike.

Na evropski razstavi v Metzu je bilo 2500 ptic. Težav na razstavi ni bilo.

KUNCI

Imeli smo dobro izobraževanje v Franciji, ki se ga je udeležilo 51 sodnikov.

Imeli smo sestanek komisije za standarde. Poročilo bo na spletni strani EE!

Zamenjali smo enega člana v komisiji za standarde.

Želimo vam dobro sodelovanje v prihodnosti in naj bo to sodelovanje boljše kot na nivoju politike!

MORSKI PRAŠIČKI

Postavili smo nova poenotena pravila za evropske razstave. Ugotovili smo, da je nekaj pravil EE v naši sekciji zastarelih.

Zamenjali smo enega člana v komisiji za standarde.

Izvedli smo kvalitetno in uspešno izobraževanje za sodnike za morske prašičke na Švedskem. Udeležilo se ga je 49 sodnikov iz 9-ih držav.

Rada bi se zahvalila vsem našim sodelavcem za tesno sodelovanje skozi vse leto.

Vsa poročila so bila v paketu soglasno potrjena!

 

7. Poročilo sekcije za varstvo in zaščito živali

V Franciji je bila zgodovinska razstava in upam, da se nikoli več ne ponovi! Če bi bila ta razstava v Nemčiji, bi pri tej politični situaciji, ki jo imamo sedaj lahko kar zaključili z našo dejavnostjo.

Pozitivno je bilo število razstavljenih živali. A glede varstva in zaščite živali je šlo vse narobe. Posebej, ko sem pregledal razstavljeno perutnino sem bil šokiran. Večkrat sem se pritožil in nekaj stvari smo uspeli rešiti, veliko pa jih je ostalo nerešenih.

Tudi zaradi neprimernih kletk in osvetlitve je bilo veliko živali v zelo slabih pogojih. Za to imamo pravila in potrebno jih je upoštevati.

Bile so tudi provokacije z golovratimi in svilenimi racami, ter kopiranimi francoskimi bojevniškimi petelini. Te živali nebi smele biti na razstavi. So grožnja današnji evropski zakonodaji.

Pojavile so se tudi težave pri dovozu živali, saj nekatere sosednje države bivše Jugoslavije svojim sosedom niso dovolili prevoz živali na evropsko razstavo preko svojega ozemlja. Tako je ostalo 59 kletk praznih.

Naslednjim organizatorjem evropskih razstav svetujem, da si preberete vsaj pravila, ki so na internetni strani EE. Potrebno je tudi dobro sodelovanje s predsedstvom EE in s kontaktnimi osebami posameznih držav.

K razpravi se je prijavil J.C. Periker/FRA:

Rad bi rekel nekaj besed o evropski razstavi. Priznam naredili smo veliko stvari narobe a nismo želeli provocirati.

Golovrate in svilene race so v Franciji sprejete in dovoljene, prav tako kopiranje bojnih petelinov. In bili ste v Franciji!

Vnela se je vroča razprava, katere zaključek je bil, da je na evropski razstavi potrebno upoštevati evropska pravila, ne glede na to kakšna so lokalna pravila!

 

8. Poročilo blagajnika

Poročilo blagajnika je na spletni strani EE. Prilagam kopijo!

 

9. Volitve

9.1 Potrditev izvoljenih kandidatov v sekcijah

Vsi so bili soglasno potrjeni v paketu!

9.2 Potrditev revizorjev za 2016

So bili potrjeni soglasno!

9.3 Izvolitev novega vice revizorja (predlagan je bil Igor Čegovnik/SLO)

Igor Čegovnik je bil soglasno izglasovan za vice revizorja (nadzorna komisija)!

 

10. Podelitev odlikovanj

Sodnik za perutnino in golobe je od leta 1968. Ves čas je zelo aktiven in je veliko naredil za prepoznavnost EE. Veliko dela je opravil v komisiji za standarde za golobe.

To je Reiner Wolf!

Več kot 60 let je gojitelj pasemske perutnine, Več kot 40 let je sodnik za perutnino. 10 let je predsednik sekcije za perutnino pri EE in aktivni član komisije za standarde za perutnino.

To je Wilhem Rebninger

 

11. Predlogi

BDRG iz Nemčije predlaga, da bi se EE financirala iz obročkov (1 cent od obročka) in od posameznega člana (1?). Država pa bi dobila število glasov glede na število članov. Prav tako bi pri kuncih in morskih prašičkih plačali EE od vsakega člana in zraven plačali še neko kvoto.

Z veliko večino je bilo glasovano PROTI in predlog ni bil sprejet!

 

12. Novi člani EE se predstavijo

Finska - sekcija za kunce

Imajo 14 društev, 6 regionalnih zvez od katerih so 4 velike z veliko člani. Vsako leto imajo več manjših razstav po državi in eno veliko razstavo v Helsinkih!

Finska je bila soglasno sprejeta!

 

Litva - sekcija za perutnino

2014 so registrirali zvezo. Imajo 162 članov včlanjenih v posamezna društva. Na leto imajo več kot 20 razstav. V Lanskem letu so bili sprejeti v sekciji za golobe pri EE. Upajo da jih bomo sprejeli tudi v perutninarsko sekcijo!

Litva je bila soglasno sprejeta!

 

13. Informacije o naslednjih EE srečanjih

24.-28.5.2017 Madžarska

09.-13.5.2018 Danska

29.5.-2.6.2019 Hrvaška

20.-24.5.2020 Češka

12.-16.5.2021 Nemčija

 

14. Pregled evropske razstave v Metzu

Predstavnik Francoske zveze - manager evropske razstave:

Želeli smo pokazati kaj zmore Francija. Pomagal mi je Urs Freiburghaus, za kar se mu zahvaljujem. Imeli smo veliko sestankov. Nekateri smo vložili več kot 100% v organizacijo a žal ne vsi. Nekateri so to vzeli premalo resno in odgovorno. Vsa organizacija je na koncu pristala na ramenih 10-ih ljudi, ki niso zmogli vsega. Organizacija bi morala biti na ramenih vsaj 100-ih ljudi. Dnevi razstave so se hitro bližali in mi smo pogosto v naglici sprejemali nekatere ne preveč premišljene odločitve. Imeli smo tudi kar nekaj težav z migranti.

Vem, da perutnina nebi smela biti v takšnih šotorih. Naredili smo napako. A poti nazaj ni bilo. Imeli smo tudi težavo z velikostjo hale za kunce. Imeli naj bi tudi razstavo za mlade gojitelje a žal prostora ni bilo. Zato smo jih stisnili v vhodno halo. Dogovorjeno smo imeli s 50 volonterji, ki naj bi pomagali a žal niso prišli.

Zato me prosim razumite, da je bilo zelo težko organizirati razstavo. Nekaj je bilo tudi pomanjkanje izkušenj z naše strani in zato sprejmem vse kritike. A potrudili smo se po naših najboljših močeh!

Ko smo prejeli informacije o napadu v Parizu so zahtevali, da zapremo razstavo. Vložili smo veliko truda in energije, da smo uspeli obdržati razstavo odprto.

Opravičujem se za negativno sliko, ki ste jo dobili o razstavi a poskušajte me razumeti. Na koncu naj se zahvalim sekciji za golobe in sekciji za kunce, Andyu za pomoč pri katalogu in še enkrat oprostite za naše napake.

Predsednik EE J. Gross: Ponosen sem, da obstajajo tudi takšni ljudje, ki priznajo svoje napake in jih obžalujejo.

Predstavnik BIH: Se opravičujem, da naše živali niso prišle na razstavo. Poizkusili smo vse a ni šlo. To lahko potrdi tudi doktor Schille, ki je poskusil posredovati a ni pomagalo. Za nas je to tudi velik finančni udarec. Hvaležni smo francoskim organizatorjem in predsedstvu EE, ker so nam vrnili 50% gajbarine. Bosna pa bo poravnala Franciji, kar ji še dolguje.

Andy Verelst/B: Veliko vprašanj je še ostalo odprtih. A najbolj pereče je glede ukradenih živali. Nekatere države so menda dobile povrnjeno odškodnino, nekatere pa še vedno ne. Radi bi vsi vedeli na čem smo.

Predstavnik FRA: To vprašanje še vedno rešujemo. Obljubim, da bomo do 15.junija ta problem rešili in ustrezno poravnali odškodnino.

 

15. Predlogi in želje

Jih ni bilo!

 

16. Razno

Willi Litau: Kratka predstavitev naslednje evropske razstave

9. do 11.novembra 2018 bo v Heringu na Danskem naslednja evropska razstava. Naš cilj je približno takšno število živali kot jih je bilo v Metzu (približno 40000). V Heringu je velik sejemski prostor, kjer bo dovolj prostora za vse živali. Okoli sejemskega prostora je tudi prostor za kamperje, tako, da tisti, ki slučajno nebi našli prostora v hotelu imajo tudi to možnost. Z vsako državo bo potekal kontakt preko kontaktnih oseb kot do sedaj. Prijave za živali bomo sprejemali do 1.9.2018.

Predsednik EE: Ob 15.30h je odhod z avtobusom izpred hotela do Schonbruna. Tam imate prosto za ogled gradu, ZOO, sprehod po parku ali za kavico in pivo. Vse je v lastni režiji.

Preden zaključimo z uradnim delom konference. Pozivam vse države za povratne informacije iz vaših organizacij.

Je kdo zadnjič tukaj? NE (Super!)

Za konec hvala organizatorju za dobro organizirano EE konferenco.

 

 

 

Zapisal: Džoni Kočivnik Lesjak