VELIKE PASME

O R J A K - siva

ARSIĆ BLAGOJE, Demšarjeva 7, 1353 Borovnica, 040-322-400, blagoje.arsic@siol.net

BENETEK MIHAEL, Pod Ostrim vrhom 5, 1420 Trbovlje, 041-505-598

BOMBEK RIHARD, Žeče 53, 3210 Slovenske Konjice, 040-539-157

BURNIK FRANJO, Nasovče 7a, 1218 Komenda, 041-576-980

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a,  9251 Tišina, 041-285-098

HORVAT VLADO, Dolga ul. 17, Černelavci,  9000 Murska Sobota, 040-471-047

HRASTOVEC IVAN, Sp. Rečica 141a, 3270 Laško, 031-844-021

JERIČ IZIDOR, Gančani 182, 9231 Beltinci, 031 404405

KIKEC VILJEM, Sevranska 23, 9233 Odranci, 031-375-465

KRAJNC IVAN, Senčna pot 5, 2311 Hoče, 02 6181660

KUSTER Kevin, Sp. Ivanjci 12, 9245 Spodnji Ivanjci, 070 377038, kevin.qstr2nd@gmail.com

OFENTAVŠEK JANEZ, Zalarjeva 4, 1353 Borovnica, 01 7546917

REŽONJA JANEZ, Ižakovci 72, 9231 Beltinci, 041-383-239

SLUGA JOŽE, Vinska gorica 44, 3204 Dobrna, 041-251-141

TURK BOGDAN, Grilcev grič 18, 1360 Vrhnika, 031 7758881

ZVER TOMAŽ, Glavna ul. 79, Dokležovje, 9231 Beltinci, 041 839260, zver.tomaz@gmail.com

ŽULIČ JOŽE, Mlaka 42, 1218 Komenda, 051-417-552

 

O R J A K - črna

TURK BOGDAN, Grilcev grič 18, 1360 Vrhnika, 031 7758881

 

O R J A K - rumena

TURK BOGDAN, Grilcev grič 18, 1360 Vrhnika, 031 7758881

 

B E L I  O R J A K

JUTERŠEK MATIJA, DGPMŽ Laško, 031 896094

KOROŠEC BOGOMIR, Šmartno na Pohorju 24, 2315 Šmartno, 041 843 272

MARIN MILAN, Markišavci 25, 9000 Murska Sobota, 041-228-613

METERC ANDREJ, Rečiška 57a, 4260 Bled, 041-817-386, andrej.meterc@gmail.com

TURK BOGDAN, Grilcev grič 18, 1360 Vrhnika, 031 7758881

VIDIC ANTON, Cikava 26, 1290 Grosuplje, 051-342-407

 

O R J A Š K I   L I S E C črno - bela

JAMNIKAR SIMON, Hrastje 57a, 2341 Limbuš, 040 297877

KEBE ALOJZ, Dol. Jezero 3d, 1380 Cerknica, 031 357490

KOROŠEC BOGOMIR, Šmartno na Pohorju 24, 2315 Šmartno, 041 843 272

KOROŠEC STANE, Orehovlje 18, 4000 Kranj, 041 724 123

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

MLAKAR SREČKO, Zg. Hajdina 105a, 2288 Hajdina, 041 955202

PLOHL JOŽEF, Cvetkovci 45, 2273 Podgorci, 02-7192068

POGAČNIK MIRO, Zelenica 11a, 1370 Logatec, 031 346419

POROVNE MARTIN, Gasilska 7a, 4208 Šenčur, 04 2511387

ŠČERNJAVIČ MARJAN, Dolnja Bistrica 11, 9232 Črenšovci, 041 866093

ŠINKOVEC TIM, Hrastje 57a, 2341 Limbuš, 040 297877

ŠLAMBERGER JOŽE, Zg. Hajdina 106, 2288 Hajdina, 031 295075, slamberger.joze(at)gmail.com

ŠVIGELJ JERNEJ, Kamnik pod Krimom 248, 1352 Preserje, 051 639184, jernej.svigelj(at)siol.net

TINAUER FRANCI, Pod vinogradi 19, 2345 Bistrica ob Dravi, 051 614218

TUŠEK MATEJ, Selca 148, 4227 Selca, 031 865861

VIDIC ANTON, Cikava 26, 1290 Grosuplje, 051-342-407

 

O R J A Š K I   L I S E C modro - bela

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

 

O V N A Č - siva

BOROVIČ MILAN, Na gmajno 1 - Rogoza, 2204 Miklavž na Dr. polju, 051 792502

GOLC MIHA, Podplešivica 11, 1357 Notranje Gorice, 031 291554

GOLC VIKTOR, Podplešivica 11, 1357 Notranje Gorice, 041 990860

HORVAT VLADO, Dolga ul. 17, Černelavci,  9000 Murska Sobota, 040-471-047

HRASTOVEC IVAN, Sp. Rečica 141a, 3270 Laško, 031-844-021

JAMNIKAR SIMON, Hrastje 57a, 2341 Limbuš, 040 297877

KOZLAR ŠTEFAN, Prešernova 13, Odranci, 031 334146

LIPOVEC ANTON, Mavsarjeva 42, 1357 Notranje gorice, 01 3651176

MIKOLA VLADO, Matije Gubca 7, 9000 Murska Sobota, 041 420992

PINTARIČ MARTIN, Gasilska 5, Črenšovci, 031 457712

POGAČNIK ROK, Nomenj 8, 4264 Bohinjska Bistrica, 040 555 455

 

POLC ANTON, Slatinski dol 8f, 2201 Zg. Kungota, 031 833101

PRENDL FRANC, Bratonci 137, 9231 beltinci, 041 991261

REBERŠAK SAŠO, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 858087, saso.rebersak(at)t-1.si

ŠARKANJ ALEKSANDER, Dol. Ul. 23, Černelavci, 9000 Murska Sobota. 031 620736

ŠLAMBERGER BRANKO, Njiverce vas 7, 2325 Kidričevo, 02 7963801

ŠINKOVEC TIM, Hrastje 57a, 2341 Limbuš, 040 297877

ZVER TOMAŽ, Glavna ul. 79, Dokležovje, 9231 Beltinci, 041 839260, zver.tomaz@gmail.com

O V N A Č - železnosiva

HORVAT VLADO, Dolga ul. 17, Černelavci,  9000 Murska Sobota, 040-471-047

ŠARKANJ ALEKSANDER, Dol. Ul. 23, Černelavci, 9000 Murska Sobota. 031 620736

O V N A Č - črna

KUSTER Kevin, Sp. Ivanjci 12, 9245 Spodnji Ivanjci, 070 377038, kevin.qstr2nd@gmail.com

ŠARKANJ ALEKSANDER, Dol. Ul. 23, Černelavci, 9000 Murska Sobota. 031 620736

O V N A Č - modra, havana

NOVITNYA OLENA, Gačnik 13, 2211 Pesnica pri Mariboru, 064 149443, toymania.si(at)gmail.com

 

O V N A Č - bela

KOZLAR ŠTEFAN, Prešernova 13, Odranci, 031 334146

PEZELJ MATJAŽ, Vrunčeva 4, 3000 Celje, 031 574186, roller.matjaz@gmail.com

PINTARIČ MARTIN, Gasilska 5, Črenšovci, 031 457712

ŠARKANJ ALEKSANDER, Dol. Ul. 23, Černelavci, 9000 Murska Sobota. 031 620736

ZVER TOMAŽ, Glavna ul. 79, Dokležovje, 9231 Beltinci, 041 839260, zver.tomaz@gmail.com

 

O V N A Č - sivo-bela

BOROVIČ MILAN, Na gmajno 1 - Rogoza, 2204 Miklavž na Dr. polju, 051 792502

POLC ANTON, Slatinski dol 8f, 2201 Zg. Kungota, 031 833101

PRENDL FRANC, Bratonci 137, 9231 beltinci, 041 991261

REBERŠAK SAŠO, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 858087, saso.rebersak(at)t-1.si

TRČEK FRANCI, Bevke 94b, 1358 Log, 031-736-711, franci.trcek(at)siol.net

ZVER IVAN, Ul. Ilije Gregoriča 17, 2204 Miklavž, 02 6291842

 

O V N A Č - modro-bela

HORVAT VLADO, Dolga ul. 17, Černelavci,  9000 Murska Sobota, 040-471-047

PRENDL FRANC, Bratonci 137, 9231 beltinci, 041 991261

 

O V N A Č - madagaskar

BOROVIČ MILAN, Na gmajno 1 - Rogoza, 2204 Miklavž na Dr. polju, 051 792502

DANIČIČ UROŠ, Mostec 1d, 8257 Dobrova, 031828113, danicic.uros@gmail.com

REBERŠAK LEON, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 228276, leon.rebersak(at)t-1.si

TRČEK FRANCI, Bevke 94b, 1358 Log, 031-736-711, franci.trcek@siol.net

 

 

O V N A Č - madagaskar-bela

DANIČIČ UROŠ, Mostec 1d, 8257 Dobrova, 031828113, danicic.uros@gmail.com

TRČEK FRANCI, Bevke 94b, 1358 Log, 031-736-711, franci.trcek@siol.net

SREDNJE PASME

M E I S E N Š K I  O V N A Č

 

V E L I K A   Č I N Č I L A

DVORŠEK DUŠAN, Sp. Pirniče 72, 1215 Medvode, 041 778972

HERGULA BRANKO, Cvetkovci 54, 2273 Podgorci, 041-359617, branko.hergula(at)siol.com

NOVAK MITJA, Njiverce vas 14, 2325 Kidričevo, 051 437827, mico.messi@hotmail.com

PIRNAT AVGUŠTIN, Verd 4, 1360 Vrhnika, 01/75-52-922

REBERŠAK SAŠO, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 858087, saso.rebersak(at)t-1.si

SLABE VLADO, Titova 3, 1370 Logatec, 01 7541023

 

F R A N C O S K I   S R E B R E C

 

 

V E L I K I  S V E T L I  S R E B R E C

BRENČIČ ALOJZ , Stara Vrhnika 131, 1360 Vrhnika, 040 843398

BURNIK FRANJO, Nasovče 7a, 1218 Komenda, 041-576-980

JERIČ IZIDOR, Gančani 182, 9231 Beltinci, 031 404405

KERČMAR JOSIP, Ledavska ul. 15, 9000 Murska Sobota, 041-814-384

KOREN EMIL, Slavka Črneta 5, 2480 Kranjska Gora, 041-540-128

KOŠICA MARKO, Šutna 28, 4209 Žabnica, 040 509180

MOHORKO ZVONKO, Stojnci 138, 2281 Markovci, 041 559542

RAJH DUŠAN, Ločki vrh 16, 2234 Benedikt, 040 635387, 040 635387, dusan.rajh2(at)siol.net

ŠRAJ IVAN, Stara Vrhnika 59, 1360 Vrhnika, 031-354-814

ŠVIGELJ JERNEJ, Kamnik pod Krimom 248, 1352 Preserje, 051 639184, jernej.svigelj(at)siol.net

TOMAŽIČ MARTIN, Vranji vrh 3a, 2214 Sladki vrh, 031 723267

TOPLAK CIRIL, Kaniža 14c, 2212 Šentilj, 041 514404

 

M E C K L E N B U R Š K I   L I S E C -  črno-bela

JERAŠA MATEJ, Rožna dolina c. II/260, 1000 Ljubljana, 041-376-306

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

 

M E C K L E N B U R Š K I   L I S E C -  sivo-bela

FERK ALEKSANDER, Tovarniška 91, 225 Ceršak, 041 722081

V E L I K I   S R E B R E C - črna

ČOP KAROL, Dovje 12g, 4281 Mojstrana, 040-674-088

KESAK MILIVOJ, Rošpoh del 170, 2351 Kamnica, 040 285 287

B E L I   N O V O Z E L A N D E C

BENETEK MIHAEL, Pod Ostrim vrhom 5, 1420 Trbovlje, 041-505-598

JERAŠA MATEJ, Rožna dolina c. II/260, 1000 Ljubljana, 041-376-306

JUTERŠEK MATIJA, DGPMŽ Laško, 031 896094

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a,  9251 Tišina, 041-285-098

KADIŠ IVAN, Ozare 8, 2380 Slovenj Gradec, 041-905625

MUHIČ MARKO, Grmada 11, 8210 Trebnje, 041-354-491

PLEVANČ KLEMEN, Zvirče 3, 4290 Tržič, 041 582 368

PRETNAR MARCEL, Pako 17, 1353 Borovnica, 031-762-049

ŠIMENKO TONE, Tržec 24a, 2284 Videm pri Ptuju, 031 276623

ŠVIGELJ TADEJ, Kotnikova 19, 1360 Vrhnika, 041 951379, tadej.svigelj@gmail.com

VIRAG TOMAŽ, Mladinska 17, Odranci, 02 5711615

 

N I T R A N E C

JUTERŠEK MATIJA, DGPMŽ Laško, 031 896094

 

A N G L E Š K I   O V N A Č - siva

ERNESTL MARJAN, Račica 2a, 1434 Loka, 051-456595, reks.marjan(at)gmail.com

 

A N G L E Š K I   O V N A Č - madagaskar

ERNESTL BORUT, Študljanska 87, 1230 Domžale, 041-601-307, info@bmrstoritve.com

 

M O D R I   D U N A J Č A N

DVORŠEK DUŠAN, Sp. Pirniče 72, 1215 Medvode, 041 778972

KANCLER ZVONKO, Kolodvorska 1, 2331 Pragersko, 031 527429

KOREN EMIL, Slavka Črneta 5, 2480 Kranjska Gora, 041-540-128

KUSTER Kevin, Sp. Ivanjci 12, 9245 Spodnji Ivanjci, 070 377038, kevin.qstr2nd@gmail.com

RADUHA DANIEL, Čentiba, Lendavska c. 97, 9220 Lendava, 031-890648, drdaniel.raduha(at)gmail.com

REBERŠAK SAŠO, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 858087, saso.rebersak@t-1.si

SMREKAR LUDVIK, Krčevina 104, 2250 Ptuj, 041-261-033

ŠLIBAR FRANC, Zvirče 10, 4290 Tržič, 031 395902

ŠRAJ IVAN, Stara Vrhnika 59, 1360 Vrhnika, 031-354-814

ŠVIGELJ TADEJ, Kotnikova 19, 1360 Vrhnika, 041 951379, tadej.svigelj@gmail.com

VIRAG TOMAŽ, Mladinska 17, Odranci, 02 5711615

 

Č R N I  D U N A J Č A N

KOKOL ZVONKO, Čopova ul. 19, 2000 Maribor, 041-311-579

VREČKO VENČESLAV, Gregoričeva 4, 2314 Zg. Polskava, 031 798280

 

S I V I  D U N A J Č A N

KIKEC VILJEM, Sevranska 23, 9233 Odranci, 031-375-465

ROJNIK FRANC, Gančani 75a, 9231 Beltinci, 041 396845

SMREKAR LUDVIK, Krčevina 104, 2250 Ptuj, 041-261-033

SUHADOLNIK DUŠAN, Zaloška 299, 1000 Ljubljana, 041-495-920

VREČKO VENČESLAV, Gregoričeva 4, 2314 Zg. Polskava, 031 798280

 

M O D R O  S I V I   D U N A J Č A N

KOKOL ZVONKO, Čopova 19, 2000 Maribor, 041 311 579

B U R G U N D E C

ČOP MATEJ, Sp. Gorje 136, 4247 Zg. Gorje, 040 296602

JUG FRANC, C. VDV brigade 7, 1431 Dol/Hrastnik, 040-288-200

KOZLAR ŠTEFAN, Prešernova 13, Odranci, 031 334146

SADAR JANEZ, Šentvid pri Stični 24, 1296 Šentvid pri Stični, 031 808224

ŠVIGELJ TADEJ, Kotnikova 19, 1360 Vrhnika, 041 951379, tadej.svigelj@gmail.com

 

H O T O T

K A L I F O R N I J E C

GOMBOC SONJA, Zg. Duplek 57a, 2241 Sp. Duplek, 041 687633

KOLMANIČ SLAVKO, Na Dobravi 31, 2204 Miklavž, 031 414213

MARIN MILAN, Markišavci 25, 9000 Murska Sobota, 041-228-613

POROVNE MARTIN, Gasilska 7a, 4208 Šenčur, 04 2511387

ROJNIK FRANC, Gančani 75a, 9231 Beltinci, 041 396845

ŠČERNJAVIČ ANTON, Kovaška 12, Odranci, 041 642518

ŠRAJ IVAN, Stara Vrhnika 59, 1360 Vrhnika, 031-354-814

 

B E L I   D U N A J Č A N

KOKOL ZVONKO, Čopova 19, 2000 Maribor, 041 311 579

SMREKAR LUDVIK, Krčevina 104, 2250 Ptuj, 041-261-033

SUHADOLNIK DUŠAN, Zaloška 299, 1000 Ljubljana, 041-495-920

 

S L O V E N S K I   K U N E C

R D E Č I   N O V O Z E L A N D E C

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a, 9251 Tišina, 041-285-098

ČANADI VESNA, Metava 47, 2229 Malečnik, 040 876 690, vesna.dragonscorpio(at)gmail.com

JUTERŠEK MATIJA, DGPMŽ Laško, 031 896094

KOPAČ VINKO, Novovaška c. 111, 4226 Žiri, 040-213-864

KOREN EMIL, Slavka Črneta 5, 2480 Kranjska Gora, 041-540-128

MOHORKO ZVONKO, Stojnci 138, 2281 Markovci, 041 559542

REŽONJA JANEZ, Ižakovci 72, 9231 Beltinci, 041-383-239

ZABUKOVEC ALENKA, Jobstova 4, 4226 Žiri, 031-483-487, risto.verbic@J-2.net

ZALETELJ FRANC, Podbukovje 33, 1301 Krka, 051 215831

 

T R I B A R V N I   L I S E C

 

J A P O N E C

REŽONJA JANEZ, Ižakovci 72, 9231 Beltinci, 041-383-239

 

T I R I N G E R

ČANADI VESNA, Metava 47, 2229 Malečnik, 040 876 690, vesna.dragonscorpio(at)gmail.com

ČOP MATEJ, Sp. Gorje 136, 4247 Zg. Gorje, 040 296602

BEČAJ DRAGO, Kožljek 1, 1382 Begunje pri Cerknici, 051 302625

MIKULAN IVAN, Robova c. 47, 1360 Vrhnika, 01 7552828

 

SALLANDER

METERC ANDREJ, Rečiška 57a, 4260 Bled, 041-817-386, andrej.meterc@gmail.com

ŽULIČ JOŽE, Mlaka 42, 1218 Komenda, 051-417-552

B E L O R E S A V E C

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a, 9251 Tišina, 041-285-098

GOMBOC SONJA, Zg. Duplek 57a, 2241 Sp. Duplek, 041 687633

KEBE ALOJZ, Dol. Jezero 3d, 1380 Cerknica, 031 357490

KIKEC VILJEM, Sevranska 23, 9233 Odranci, 031-375-465

KOŠICA MARKO, Šutna 28, 4209 Žabnica, 040 509180

 

 

Z A J Č A R - kostanjeva

JERIČ IZIDOR, Gančani 182, 9231 Beltinci, 031 404405

KOPAČ VINKO, Novovaška c. 111, 4226 Žiri, 040-213-864

RADELJ RAFAEL, Stranska vas 10, 1295 Ivančna Gorica, 051 320 839

ŽULIČ JOŽE, Mlaka 42, 1218 Komenda, 051-417-552

 

ZAJČAR - črno ožgana

KOREN EMIL, Slavka Černeta 5, 4280 Kranjska Gora, 041 540128

 

 

Č E Š K I   L I S E C  črno-bela

 

Č E Š K I   L I S E C  modro-bela

ŠRAJ IVAN, Stara Vrhnika 59, 1360 Vrhnika, 031-354-814

A L A S K A

LOČNIŠKAR JOŽE, Žlebe 30,1215 Medvode, 041-677-577, joze.loc20@gmail.com

ŠČERNJAVIČ MARJAN, Dolnja Bistrica 11, 9232 Črenšovci, 041 866093

ŠČERNJAVIČ TILEN, Dolnja Bistrica 11, 9232 Črenšovci, 02 5701388

 

H A V A N A

BENETEK MIHAEL, Pod Ostrim vrhom 5, 1420 Trbovlje, 041-505-598

LESJAK TINA, Draženci 51a, 2288 Hajdina, 031 607327

PRETNAR MARCEL, Pako 17, 1353 Borovnica, 031-762-049

SLABE VLADO, Titova 3, 1370 Logatec, 01 7541023

ŠČERNJAVIČ ANTON, Kovaška 12, Odranci, 041 642518

ZABUKOVEC ALENKA, Jobstova 4, 4226 Žiri, 031-483-487, risto.verbic@J-2.net

ZALETELJ FRANC, Podbukovje 33, 1301 Krka, 051 215831

MALE PASME

M A L I   O V N A Č - siva

BENEDIK TOMAŽ, Partizanska ulica 3, 4208 Šenčur, 041-615-340, tomaz.benedik@gmail.com

ROJNIK FRANC, Gančani 75a, 9231 Beltinci, 041 396845

 

M A L I   O V N A Č - bela

BENEDIK TOMAŽ, Partizanska ulica 3, 4208 Šenčur, 041-615-340, tomaz.benedik(at)gmail.com

 

M A L I   O V N A Č - sivo - bela

ROJNIK FRANC, Gančani 75a, 9231 Beltinci, 041 396845

 

S E P A R A T O R

BRENČIČ ALOJZ , Stara Vrhnika 131, 1360 Vrhnika, 040 843398

 

D E I L E N A A R

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a, 9251 Tišina, 041-285-098

KLINAR TOMAŽ. Hrušica 113, 4276 Hrušica, 031 304043

SADAR JANEZ, Šentvid pri Stični 24, 1296 Šentvid pri Stični, 031 808224

 

K U N A

 

 

B R E Z O V E C

PERKLIČ PATRICIJ, Malahorna 26b, 2317 Oplotnica, 040-786-671

 

M A R B U R Š K I   S I V E C

 

S A Š K I   Z L A T I

M A L A  Č I N Č I L A

PIRNAT AVGUŠTIN, Verd 4, 1360 Vrhnika, 01/75-52-922

 

B I S E R N I   S I V E C

BRENČIČ ALOJZ , Stara Vrhnika 131, 1360 Vrhnika, 040 843398

 

R I S O V E C

 

 

M A L I    S R E B R E C rumena

SADAR JANEZ, Šentvid pri Stični 24, 1296 Šentvid pri Stični, 031 808224

A N G L E Š K I   L I S E C

 

 

H O L A N D E C črno-bela

ČOP MATEJ, Sp. Gorje 136, 4247 Zg. Gorje, 040 296602

ČANADI VESNA, Metava 47, 2229 Malečnik, 040 876 690, vesna.dragonscorpio(at)gmail.com

DANIČIČ UROŠ, Mostec 1d, 8257 Dobrova, 031828113, danicic.uros@gmail.com

KUZMA SAŠA, Lipovci 179, 9231 Beltinci, 041 285516

PLOHL JOŽEF, Cvetkovci 45, 2273 Podgorci, 02-7192068

POGAČNIK MIRO, Zelenica 11a, 1370 Logatec, 031 346419

VERGINC MATEJA, Zg. Gorje 136, 4247 Gorje, 040 751730

 

H O L A N D E C madagaskar-bela

DANIČIČ UROŠ, Mostec 1d, 8257 Dobrova, 031828113, danicic.uros@gmail.com

 

H O L A N D E C sivo-bela

 

O Ž G A N E C  črna

LOČNIŠKAR JOŽE, Žlebe 30,1215 Medvode, 041-677-577, joze.loc20@gmail.com

NOVAK MITJA, Njiverce vas 14, 2325 Kidričevo, 051 437827, mico.messi(at)hotmail.com

POGAČNIK MIRO, Zelenica 11a, 1370 Logatec, 031 346419

 

O Ž G A N E C  rjava

LOČNIŠKAR JOŽE, Žlebe 30,1215 Medvode, 041-677-577

OŽGANEC - modra

 

PRITLIKAVE PASME

P R I T L I K A V I   O V N A Č -  siva

ANA BENEDIK, Vincarje 17, 4220 Škofja Loka, 040 610933, ana.benedik5@gmail.com

JOVANOVIČ ALEKSA, Gančani 75a, 9231 Beltinci

KOŠICA MARKO, Šutna 28, 4209 Žabnica, 040 509180

REBERŠAK LEON, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 228276, leon.rebersak(at)t-1.si

SMREKAR LUDVIK, Krčevina 104, 2250 Ptuj, 041-261-033

P R I T L I K A V I   O V N A Č - črna

ROJNIK TJAŠA, Gančani 75a, 9231 Beltinci

P R I T L I K A V I   O V N A Č - madagaskar

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a,  9251 Tišina, 041-285-098

PRITLIKAVI OVNAČ - beloresasta

GOMBOC SONJA, Zg. Duplek 57a, 2241 Sp. Duplek, 041 687633

P R I T L I K A V I   O V N A Č - bela R.O.

NOVAK NEJC, Košnica 23a, 3000 Celje, 040-935-550, n.bikerboy.n@gmail.com

P R I T L I K A V I   O V N A Č - bela M.O.

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a,  9251 Tišina, 041-285-098

NOVAK NEJC, Košnica 23a, 3000 Celje, 040-935-550, n.bikerboy.n@gmail.com

OSOLIN KAJA, Mlaka 42, 1218 Komenda, 051 417552

 

P R I T L I K A V I   O V N A Č - sivo-bela

REBERŠAK LEON, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 228276, leon.rebersak@t-1.si

P R I T L I K A V I   O V N A Č - tirinško-bela

REBERŠAK LEON, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 228276, leon.rebersak@t-1.si

P R I T L I K A V I   O V N A Č - činčila

REBERŠAK SAŠO, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 858087, saso.rebersak@t-1.si

P R I T L I K A V I   O V N A Č - črna

REBERŠAK LEON, Osenca 18, 3000 CELJE, 031 228276, leon.rebersak@t-1.si

P R I T L I K A V I   O V N A Č - modra

NOVAK NEJC, Košnica 23a, 3000 Celje, 040-935-550, n.bikerboy.n@gmail.com

 

P R I T L I K A V I   LISEC

KOROŠEC STANE, Orehovlje 18, 4000 Kranj, 041 724 123

 

H E R M E L I N - modrooki

KANCLER ZVONKO, Kolodvorska 1, 2331 Pragersko, 031 527429

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

NOVAK NEJC, Košnica 23a, 3000 Celje, 040-935-550, n.bikerboy.n@gmail.com

OSOLIN NIKA, Mlaka 42, 1218 Komenda, 051 417552

PEZELJ MATJAŽ, Vrunčeva 4, 3000 Celje, 031 574186, roller.matjaz@gmail.com

RAJH DUŠAN, Ločki vrh 16, 2234 Benedikt, 040 635387, 040 635387, dusan.rajh2(at)siol.net

ŠVIGELJ JERNEJ, Kamnik pod Krimom 248, 1352 Preserje, 051 639184, jernej.svigelj@siol.net

VREČKO VENČESLAV, gregoričeva 4, 2314 Zg. Polskava, 031 798280

ŽULIČ JOŽICA, Mlaka 42, 1218 Komenda, 051-417-552

 

H E R M E L I N - rdečeoki

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a,  9251 Tišina, 041-285-098

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

 

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - siva

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

LOČNIŠKAR JOŽE, Žlebe 30,1215 Medvode, 041-677-577, joze.loc20@gmail.com

VREČKO VENČESLAV, gregoričeva 4, 2314 Zg. Polskava, 031 798280

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - ruska

FUCHS FLORIJAN, Kersnikova 5, Grosuplje, 041  215505

RAJH DUŠAN, Ločki vrh 16, 2234 Benedikt, 040 635387, 040 635387, dusan.rajh2(at)siol.net

SLUGA JOŽE, Vinska gorica 44, 3204 Dobrna, 041-251-141

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - havana

MARIN MILAN, Markišavci 25, 9000 Murska Sobota, 041-228-613

RAJH DUŠAN, Ločki vrh 16, 2234 Benedikt, 040 635387, 040 635387, dusan.rajh2(at)siol.net

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - črna

GOBAR ALOJZ, Murski črnci 53a,  9251 Tišina, 041-285-098

LEBAR TIBOR, Glavna 20, Dolina, 9220 Lendava, 041 865477

VREČKO VENČESLAV, gregoričeva 4, 2314 Zg. Polskava, 031 798280

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - činčila

KERČMAR JOSIP, Ledavska ul. 15, 9000 Murska Sobota, 041-814-384

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - brezova

KLINAR TOMAŽ, Hrušica 113, 4276 Hrušica, 031 304043, tom.klinar@gmail.com

KOROŠEC STANE, Orehovlje 18, 4000 Kranj, 041 724 123

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - beloresasta (črna)

MARIN MILAN, Markišavci 25, 9000 Murska Sobota, 041-228-613

GOMBOC SONJA, Zg. Duplek 57a, 2241 Sp. Duplek, 041 687633

RAJH DUŠAN, Ločki vrh 16, 2234 Benedikt, 040 635387, 040 635387, dusan.rajh2(at)siol.net

O B A R V A N I  P R I T L I K A V E C - beloresasta (modra)

TUŠEK MATEJ, Selca 148, 4227 Selca, 031 865861

O B A R V A N I  P R I T L I K A V E C - sivkasta

METERC ANDREJ, Rečiška 57a, 4260 Bled, 041-817-386, andrej.meterc@gmail.com

O B A R V A N I   P R I T L I K A V E C - črno ožgana

ERNESTL MARJAN, Račica 2a, 1434 Loka, 051-456595, reks.marjan(at)gmail.com

PASME S SPECIFIČNIM KOŽUHOM

MODRI REKS

KOPAČ VINKO, Novovaška c. 111, 4226 Žiri, 040-213-864

MATKO DAVID, Cvetna 4, Odranci, 031 670024

RADELJ RAFAEL, Strmska vas, Ivančna Gorica, 051 320 839

TUŠEK MATEJ, Selca 148, 4227 Selca, 031 865861

 

 

KASTOR REKS

GODEC UROŠ, Dolena 65, 2323 Ptujska gora, 040 540063

KIKEC VILJEM, Sevranska 23, 9233 Odranci, 031-375-465

KOČIVNIK LESJAK DŽONI, Prelska 46a, 3320 Velenje, 031-431-908

KOPAČ VINKO, Novovaška c. 111, 4226 Žiri, 040-213-864

KOREN EMIL, Slavka Černeta 5, 4280 Kranjska Gora, 041 540128

PLEVANČ KLEMEN, Zvirče 3, 4290 Tržič, 041 582 368

 

 

ČINČILA REKS

ERNESTL BORUT, Študljanska 87, 1230 Domžale, 041-601-307, info@bmrstoritve.com

 

BELI REKS

JANEŽIČ IVAN, Vir 7, 1295 Ivančna Gorica, 041-612-007

MATKO DAVID, Cvetna 4, Odranci, 031 670024

 

DALMATINSKI REKS črno - bela

ARSIĆ BLAGOJE, Demšarjeva 7, 1353 Borovnica, 040-322-400, blagoje.arsic(at)siol.net

HRASTOVEC IVAN, Sp. Rečica 141a, 3270 Laško, 031-844-021

JUTERŠEK MATIJA, DGPMŽ Laško, 031 896094

SLUGA JOŽE, Vinska gorica 44, 3204 Dobrna, 041-251-141

 

DALMATINSKI REKS tribarvni (črno - rumeno - bela)

HRASTOVEC IVAN, Sp. Rečica 141a, 3270 Laško, 031-844-021

JUTERŠEK MATIJA, DGPMŽ Laško, 031 896094

 

 

JAPONEC REKS

TRIBARVNI LISEC REKS

 

HAVANA REKS

JANEŽIČ IVAN, Vir 7, 1295 Ivančna Gorica, 041-612-007

ČRNI REKS

BRENČIČ ALOJZ , Stara Vrhnika 131, 1360 Vrhnika, 040 843398

ČANADI VESNA, Metava 47, 2229 Malečnik, 040 876 690, vesna.dragonscorpio(at)gmail.com

HRASTOVEC IVAN, Sp. Rečica 141a, 3270 Laško, 031-844-021

 

RUMENI REKS

JANEŽIČ IVAN, Vir 7, 1295 Ivančna Gorica, 041-612-007

 

SLOVAŠKI REKS

 

BREZOVEC REKS

OJSTERŠEK MILAN, Rifengozd 14c, 3270 Laško, 040 425527

 

SIVEC REKS

 

RISOVEC REKS

FLERE ERNESTL RENATA, Študljanska 87, 1230 Domžale, 041-601-307, renata.ernestl@gmail.com

 

OŽGANI REKS

 

KUNA REKS

JANEŽIČ IVAN, Vir 7, 1295 Ivančna Gorica, 041-612-007

 

PRITLIKAVI REKS - kastor

KLINAR TOMAŽ, Hrušica 113, 4276 Hrušica, 031304043

ERNESTL MARJAN, Račica 2a, 1434 Loka, 051-456595, reks.marjan(at)gmail.com

 

 

A N G O R A

L I S I Č A R

P R I T L I K A V I   L I S I Č A R

 

S A T I N - rdeča

JERAŠA MATEJ, Rožna dolina c. II/260, 1000 Ljubljana, 041-376-306

ZVER FRANC, Mladinska 15, 9233 Odranci, 040-366-386

 

S A T I N - tirinška

KOREN EMIL, Slavka Černeta 5, 4280 Kranjska Gora, 041 540128