Zapisnik 4. seje Upravnega odbora SZDGPMŽ

 

SLOVENSKA ZVEZA DRUŠTEV GOJITELJEV

PASEMSKIH MALIH ŽIVALI

Pesje 24

8270 Krško

Slovenija

Zapisnik 4/2018 seje UO in NO v petek 14.09.2018

v gostilni pri Bevcu, Stari trg 10, 1225 Lukovica ob 18 uri

 

Vabljeni: člani UO, člani NO, predsedniki sekcij

Prisotni: Lopatič Ivan, Štumberger Franc, Raković Esma, Kokol Zvonko,Ločniškar Jožef,Ernestl Borut

Odsotnost opravičili : Petrović Silvester, Čegovnik Igor

Odsotni brez opravičila: Benedik Tomaž, Koren Boštjan, Meterc Andrej

 

Dnevni red:

1.       Pregled prispele pošte,

2.       Evropska razstava,

3.       Državna razstava,

4.       Naročanje obročkov,

5.       Vodja sekcije za golobe in ptice,

6.       Nadomestilo za opravljanje blagajniškega dela,

7.       Razno.

 

1. Pregled prispele pošte:

- Prijavnici za razstavo  društvo Ormož, Žalec in društvo King klub.

- Račun za obročke za ptice

 

2.Evropska razstava:

Za EU razstavo je prijavljeno in plačano za 80 živali (20 kolekcij). Od Turistične zveze Slovenije je dobavljeno večje število propagandnega materiala, udeleženci še iščejo možnosti propagandnega materiala za Slovenijo (priročni spominki, šnops, suhe slive...) Izdelan je tudi velik plakat slovenskih pasem (2x 1 m ).

Naročene so 3 jakne z emblemom SZDGPMŽ. Predračun v znesku 195,77 eur. Ker je sedaj emblem izdelan, bo možno za posameznike naročiti dodatne jakne po samoplačniški, zmerni ceni.

Za udeležbo na razstavi se za potne stroške (najem kombija,gorivo,cestnine,vinjete, tunelnine) izplača akontacija v znesku 2.000,00 eur. Račune so udeleženci, s poročilom, dolžni predložiti v 14 dneh po povratku.

 

3.Državna razstava:

- Za najem dvorane na Celjskem sejmišču še čakamo pogodbo.

- Jumbo plakata bosta 2, na avtocesti in na sejmišču,

- Prijave bo zbiralo do 22.11.2018  in nato že pripravil za katalog predsednik, g. Lopatič,

- G.Meterc bo nabavil posodice in napajalnike za vse živali (razen za ptice) - 2.000 kom.

- Vstopnice pripravi blagajničarka, ga.Raković

- Nastilj za morske prašičke, slamo za kunce in seno za golobe, sekance za perutnino?

- Filc 1,50 m iz tovarne Filc Mengeš

- Polivinil za okoli miz

- Pokali

-Kletke: Društvo Ptuj za golobe 200 - 300 kom

Društvo Maribor za m.prašičke in ptice

Društvo N.Mesto za kunce, perutnino, race in gosi

Društvo Brežice za perutnino.

Za najem kletke se društvom plača 0,50 eur. Za prevoz se najame velik tovornjak.

- Pred postavitvijo naj se izriše plan za postavitev celotne razstave.

- Personal za postavitev in pospravljanje ter za varovanje in hranjenje med samo razstavo.

- Donatorji

- Prodajalci opreme in hrane, predstavitev trgovin

- Prodaja živali - Ko se izprazni kletka, naj se na kletko nalepi nalepka PRODANO, za lažjo evidenco.

- Hrana za personal g. Magdič

- Cepljenje živali - Za eventuelne predpise je potrebno preveriti pri lokalnem veterinarskem inšpektorju.

- Sodniki so Zvezi posredovali svoj sklep, da bodo sodelovali, da bo vsak sodnik ocenil največ 60 živali, za kar pa ne bodo zahtevali honorarja. Vsakemu sodniku- vozniku (v slučaju, da bi pripeljal več sodnikov) se povrnejo potni stroški s predložitvijo izpolnjenega potnega naloga

 

4.Naročanje obročkov:

Obročki so naročeni, naročanje in plačilo je potekalo brez večjih zapletov. Tudi v bodoče bo naročanje na tak način.

 

5.Vodja sekcije za golobe in ptice:

Do sedaj se za ti funkciji ni še nihče prijavil. V sekcijah naj se pogovorijo o možni kandidaturi, saj nekdo sekcijo vendar mora voditi in jo tudi predstavljati na Državni razstavi.

 

6.Nadomestilo za opravljanje blagajniškega dela:

Blagajničarki se konec leta, za leto 2018 izplača nagrada v enkratnem znesku 250,00 eur.

 

7.Razno:

Razprave ni bilo.

 

 

Seja se je zaključila ob 20.00 uri

Stroškov ni bilo.

 

Zapisnik pripravila :

Raković Esma

 

 

 

 

Zapisnik 3. seje UO SZDGPMŽ

Številka: 1-6/2018

Datum: 12.6.2018

 

 

Zadeva: Zapisnik 3/2018 seje UO in NO v ponedeljek 4.6.2018 v gostilni pri Bevcu, Stari trg 10, 1225 Lukovica ob 18 uri

 

Vabljeni: člani UO, člani NO, predsedniki sekcij

Prisotni: Lopatič Ivan, Žurbi Mirko, Raković Esma, Meterc Andrej, Ločniškar Jožef, Ernestl Borut, Čegovnik Igor, Kokol Zvonko, Koren Boštjan

Odsotnost opravičili: Štumberger Franc, Petrovčič Silvester

Odsotni brez opravičila: Benedik Tomaž

 

Dnevni red:

1. Pregled prispele pošte,

2. Evropska razstava,

3. Članarina - seznam število članov v društvih,

4. Naročanje obročkov,

5. Državna razstava,

6. Razno.

 

1. Pregled prispele pošte :

- Od Celjskega sejmišča je prispela ponudba za jumbo plakat ( 500 x 240 cm ), izdelava lepljenje in najem panoja.

- Ponudba za izdelavo članskih PVC izkaznic iz firme MAVE, do 1.000 kom je cena 350,00 EUR. Trenutno še ni aktualno.

- Ponudna za obročke. Neprimerno, ostajamo pri istem izdelovalcu obročkov.

 

2. Evropska razstava:

Evropske razstava bo od 9.do 11.11.2018.

Uradni razspis za udeležbo bo v začetku septembra. Cena 12,00 EUR po živali,( 4 živali kolekcija ), 12.00 EUR katalog, 12.00 EUR  operativni stroški.

Kontaktna oseba bo g. Ločniškar Jože. Za rezervacijo kombija je zadolžen g. Meterc Andrej. Predvidena cena najema 300 EUR in gorivo, 1600 km, 20-24 ur vožnje, 3 vozniki.

Zbirno mesto za enkratno nalaganje (predvideno 120-130 živali) bo Hrušica, predvideno od 7.-8. Ure. Točni podatki v razpisu. Vodje posameznih sekcij naj spodbudijo svoje člane za udeležbo.

Udeležba razstave bo, ne glede na število živali !

 

3. Članarina - seznam število članov v društvih:

Do 31.05. 2018 je bil čas za pošiljanje spiskov. Poslano je bilo samo 8 spiskov, zato se, kakor je bil sklep na skupščini, društvom zaračuna prispevek članarine v višini kakor za lansko leto.

Na predlog UO se na naslednji skupščini obravnava ukinitev olajšave, oziroma neplačevanje prispevka članarine za društvo Slovenski beloglavček in Društvo Štajerska kokoš.Za spodbujanje gojitve avtohtonih in nacionalnih pasem naj se najde drug način. Kljub neštetim opozorilom ustno in pismeno pa ravno ta dva društva do danes še nista poslala spiska članov in matičnih podatkov društva.

 

4. Naročanje obročkov;

Rok za naročilo obročkov je 15.07.2018, rok za ponaročilo pa do 15.01.2019.

Ker sekcija za ptice nima predsednika, bo naročila zbral in obročke razdelil g. Lopatič.

Ob tej priliki vsa graja predsednikom sekcije za ptice po društvih, ker se niso udeležili sklicane seje dne 11.5.2018. Udeležil se je le predsednik, g. Lopatič in predstavnika društev DGPMŽ Ormož g. Cafuta Franc in DRMŽ Brežice g. Gerjevič Vladimir.

 

5. Državna razstava:

Razpis in pravilnik bosta izdana v začetku meseca septembra.

Tehnični vodja bo g. Štumberger Franc.

Posodice za živali se nabavijo tako kot za zadnjo razstavo, 2.000 kom. Prevzem osebni na razstavi v Celovcu.

Za objavo državne razstave naročimo izdelavo, lepljenje in najem panoja za 14 dni pred razstavo.

Dogovori so že za prehrano za osebje.

Išče naj se ponudnik za hrano in pijačo za obiskovalce zunaj pred halo.

 

6. Razno:

Predsednik sekcije za golobe je po izrečenih težkih besedah nekaterih prisotnih podal pisni, nepreklicni odstop s funkcije.

Sklep: Sklicati je potrebno sejo predsednikov sekcije po društvih in izvoliti novega predsednika.

 

Naslednja seja bo septembra.

 

Seja se je zaključila ob 20.15

Stroškov ni bilo.

 

Zapisnik pripravila :

Raković Esma

 

Predsednik SZDGPMŽ

Ivan Lopatič

 

Zapisnik sestanka sekcije za golobe

Številka: 4-6/2018

Datum: 26.6.2018

 

Zadeva: Zapisnik sestanka sekcije za golobe 22.6.2018 Lukovica

 

 

Vabljeni:Vodje sekcije v društvih DGMŽ Beltinci, DRMŽ Brežice, DRMŽ Jesenice, DGMŽ Kamnik-Domžale-Mengeš, DGMŽ Kranj, DGMŽ Ljubljana Moste - Polje, DZGMŽ Maribor, DGMŽ GOJITELJ Miklavž na Dravskem polju, DGPMŽ Murska Sobota, DGMPŽ Novo mesto, DGMŽ Oplotnica,

DGMŽ Pragersko, DGMŽ Ptuj, DRMŽ na Koroškem, DGPMŽ Velike Lašče, DGPMŽ Vrhnika, DGMŠ Škofja Loka, ZZGMŽ Trbovlje, DGMPŽ Ormož, DGMPŽ Grosuplje, DGPMŽ Ivančna Gorica, DGPMŽ Odranci, SDGMŽO Žalec, Združenje LGŽ Maribor, DGMPŽ Dravinjska dolina, KGPMŽ Cavias rex klub, DVVPMŽ RAKUN Slovenska Bistrica.

Prisotni: Vodja sekcije v društvu DZGMŽ Maribor, DGMPŽ Novo mesto, DGPMŽ Vrhnika, SDGMŽO Žalec, DGMPŽ Dravinjska dolina, g. Mirko Žurbi in g. Ivan Lopatič.

Odsotni z opravičilom: DGMŽ GOJITELJ Miklavž na Dravskem polju, DGMŽ Oplotnica, DGMŽ Ptuj, DRMŽ na Koroškem, DGPMŽ Odranci.

 

Odsotni brez opravičila: vsa ostala društva.

Dnevni red:

1. Izvolitev novega vodje sekcije za golobe pri SZDGPMŽ,

2. Razno.

 

1. Izvolitev novega vodje sekcije za golobe pri SZDGPMŽ

Zaradi odstopa dosedanjega vodje sekcije za golobe pri SZDGPMŽ g. Žurbija je bilo potrebno izbrati novega vodjo sekcije. Žal zaradi prisotnosti samo petih predstavnikov društev to ni bilo mogoče storiti. Od prisotnih ni nihče pristal da opravlja dolžnosti kot vršilec dolžnosti. Po razlagi dosedanjega vodje sekcije tudi njegov namestnik ni pripravljen prevzeti to funkcijo. Zaradi nepripravljenosti prevzema dolžnosti opravljanja vodje sekcije za golobe pri SZDGPMŽ to mesto žal ni zasedeno.

Glede na veliko negodovanje posameznikov, da je sekcija za golobe pri SZDGPMŽ zapostavljena, je bila pričakovana malo večja udeležba na sestanku in izbira in potrditev novega vodje sekcije.

Odločitev kako naprej ostaja na vodjih sekcij po društvih, v kolikor je kdo pripravljen prevzeti to funkcijo naj to sporoči na naslov Zveze (Pesje 24, 8270 Krško) in bo ponovno sklican sestanek sekcije, da se mandat potrdi.

2. Razno

Nastala situacija ne bo vplivala na zbiranje naročil za obročke , saj se naročila že zbirajo na naslovu Zveze. Obrazci za naročanje obročkov so bili poslani društvom , objavljeni so na spletni strani Zveze.

Zapisal: Ivan Lopatič

 

 

Predsednik SZDGPMŽ

Ivan Lopatič

 

Zapisnik redne letne skupščine SZDGPMŽ za leto 2017

Številka: 1-4/2018

Datum: 14.4.2018

 

Zadeva: ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SZDGPMŽ ZA LETO 2017,

dne 14.04.2018, s pričetkom ob 8.45 uri v gostišču Hochtkraut v Tremerjih pri Celju

 

Vabljeni vsi predstavniki društev SZDGPMŽ, člani UO, člani NO

Prisotno 28 delegatov (lista prisotnosti je sestavni del originalnega zapisnika v arhivu zveze )

Odsotni predstavniki ; DGPMŽ Velike Lašče, DGPMŽ Grosuplje, DGPMŽ Ivančna Gorica, KGPMŽ Cavias rex klub, DVVPMŽ RAKUN Sl. Bistrica

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritveni pozdrav predsednika SZDGPMŽ

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije

3. Obravnava poročil za leto 2017

4. Razprava in potrditev poročil

5. Predstavitev plana dela in finančnega plana za leto 2018

6. Razprava in potrditev plana dela in finančnega plana za leto 2018

7. Razprava in potrditev Temeljnega akta SZDGPMŽ

8. Potrditev termina in kraja državne razstave

9. Razprava in potrditev organizacije skupnih specialnih razstav za leto 2019, v organizaciji SZDGPMŽ

10. Določitev višine članarine, prispevka za kunčjerejsko sekcijo, cena obročkov, cenik tiskovin in višina gajbarine na državni razstavi

11. Sprejem novih članic in prenehanja članstva v SZDGPMŽ

12. Razno

13. Podelitev priznanj SZDGPMŽ

14. Družabni zaključek skupščine.

 

1. Otvoritveni pozdrav predsednika SZDGPMŽ

Predsednik Zveze, g. Ivan Lopatič je pozdravil vse prisotne ter povzel dogajanje in opravljeno delo od začetka svojega predsedovanja, od izvolitve 3.6.2017. Obširno poročilo je bilo priloženo vabilu na skupščino in je priloga originalnega zapisnika v arhivu SZDGPMŽ.

 

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije

Delovno predsedstvo: predsednik Vidmar Alojz

član 1 Gerjevič Vladimir

član 2 Ločniškar Jože

Verifikacijska komisija : član 1 Funda Branko

član 2 Truntič Branko

član 3 Sčernjavič Anton

Zapisnikar Raković Esma

Overovatelja zapisnika: Černjak Peter

Glažar Franc

Verifikacijska komisija je preštela in preverila verodostojnost prisotnih delegatov in ugotovila prisotnost 28 delegatov od 34, kar zadostuje za sklepčnost skupščine.

 

3. Obravnava poročil za leto 2017 :

Od poročil nista bili pravočasno oddani poročili Nadzornega odbora in Sekcije za ptice. Ker je predsednik Sekcije za ptice, g. Kavaš, predsedniku Zveze, g. Lopatiču podal svoj odstop s funkcije, poročila niti ni več pričakovati.

 

4. Razprava in potrditev poročil:

V razpravi na poročila je predsednik sekcij za golobe, g. Žurbi obrazložil navedbo v poročilu nadzornega odbora glede neupravičenega plačila gajbarine za udeležbo na mednarodni razstavi v Virovitici:

" Ker se je nakazilo mudilo zaradi bližajočega zadnjega roka za prijavo, je predsednik, g. Lopatič pomagal izvesti nakazilo v Virovitico. Na nalog je pač moral navesti - plačilo gajbarine. Ker je bilo sekciji na sestanku UO odobren znesek do 500 eur za prevoz, smo nato udeleženci-razstavljalci , sami krili stroške prevoza in cestnin ter prenočevanja. Gre torej samo za zamenjavo vrste stroškov, dejansko pa znesek ni bil presežen. "

G. Lopatič je potrdil pričevanje g. Žurbija. (Sklep 6. seje UO z dne 18.12.2017)

Sklep: Poročila so bila potrjena z 28 glasovi ZA.

 

5. Predstavitev plana dela in finančnega plana za leto 2018

Predsednik Zveze, g. Lopatič je predstavil plan dela, blagajničarka, ga. Raković pa je predstavila finančni plan. Plan dela in finančni plan sta priloga zapisnika.

 

6. Razprava in potrditev plana dela in finančnega plana za leto 2018

G. Žurbi je pripomnil, da je za golobarsko sekcijo že leta premalo denarja. Golobarji so v slabšem položaju, ker so stroški vzreje golobov visoki, ne morejo pa teh stroškov kriti tako kakor rejci kuncev in perutnine, s prodajo.

Sklep: Plan dela in finančni plan sta bila potrjena s 26 glasovi ZA, Proti 0 in VZDRŽANA 2.

 

7. Razprava in potrditev Temeljnega akta SZDGPMŽ:

Predsednik, g. Lopatič : "Temeljni akt je bil po protokolu dan v javno razpravo 30 dni pred Skupščino. V teh dneh so bile posredovane nekatere spremembe v zvezi z Regijsko zvezo, tako, da je dodan 12. Člen in se ostali členi samo prenumerirajo."

 

G.Čegovnik je v imenu Društva sodnikov navedel nesoglasje z 8. in ( prenumeriranim ) 38.členom. "Za društvo je sporno, da mora odgovarjati Zvezi . S strani Društva sodnikov so bile posredovane spremembe, vendar nanje nismo dobili odgovora. Prav tako v predloženem dokumentu niso razvidne podane spremembe Statutarne komisije. Delegati v razpravo nismo dobili čistopisa, zato smatram, da danes sprejetje akta ni možno. " Predsednik NO, g. Ernestl; "Predlagam,da se sprejetje Temeljnega akta, umakne z dnevnega reda.

Naredi naj se čistopis z razrešenimi vprašanji SV regije in Društva sodnikov. Ponovno naj se sprovede protokol in kot točka dnevnega reda na naslednji Skupščini. "

Temu mnenju so se pridružili še G. Glažar Franc, G.Rastko Hafner in g. Grobelnik Dušan.

Sklep: Za sprejem Temeljnega akta so delegati glasovali 13 glasov PROTI in 11 VZDRŽANIH Glasov. Točka se umika z dnevnega reda. Sestane naj se Statutarna komisija, ki je bila določena na seji UO, Lopatič Ivan, Klinar Tomaž in Štumberger Franc. Pripravi naj se čistopis in se sprovede protokol do naslednje Skupščine.

 

8. Potrditev termina in kraja državne razstave:

Predsednik, g. Lopatič je povzel poizvedbe o nekaterih željah in možnostih za Državno razstavo 2018. Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je izven zmožnosti, cena najema znaša 21.000 eur. Je pa dosegljiva in že, v prejšnjih letih "preverjena" dvorana v Celju. Datum naj bi bil 20. - 23.12.2018. Na tak datum je v preteklosti že bila organizirana Državna razstava, čeprav je v dokumentih Zveze določen zadnji vikend v novembru.

Sklep: Državna razstava bo 0d 20. do 23. 12.2018 v Celju. Sklep potrjen s 26 glasovi ZA in 1 glasom VZDRŽAN.

 

9. Razprava in potrditev organizacije skupnih specialnih razstav za leto 2019, v organizaciji SZDGPMŽ :

Predsednik, g. Lopatič: "Sekcija za golobe in Sekcija za perutnino že dolgo nista imeli specialne razstave. Po navadi so društva priredila specialno razstavo in je Zveza razdelila predvidena sredstva. Predlagam drugačno možnost. Da bi vsa društva skupaj organizirala specialno razstavo, ki naj bi se v letu 2019 združila z INTERKANIN razstavo."

Sklep: Predlog sprejet z 27 glasovi ZA.

 

10. Določitev višine članarine, prispevka za kunčjerejsko sekcijo, cena obročkov, cenik tiskovin in višina gajbarine na državni razstavi

Sklep: Cenik članarine, materiala in storitev ostaja enak, kot v letu 2017 z izjemo višine cene škatlice za značke, ki jih je zmanjkalo in bo cena postavljena glede na nabavno ceno. Sezname članov morajo društva poslati do 31.05.2018, sicer bodo prejela račun v višini kot za leto 2017.

Gajbarina na Državni razstavi bo 2,50 eur in 1,50 eur za juniorje. Posodice za hrano pa razstavljalcu ne bo potrebno kupiti, če jih že ima, vendar pa morajo biti primerne in dezinficirane. Sklep sprejet s 27 glasovi ZA.

 

11. Sprejem novih članic in prenehanja članstva v SZDGPMŽ:

Novih članic ni, žal pa je odstopno izjavo poslali društvi DGPMŽ Velenje in Klub gojiteljev angleških golšarjev.

Sklep: Društvu GPMŽ Velenje in Klubu gojiteljev angleških golšarjev preneha članstvo v SZDGPMŽ. Sklep potrjen s 26 glasovi ZA in 1 glasom VZDRŽANI.

 

12. Razno

- G.Čegovnik:"Kako bo z obročki za ptice? Kdo bo novi predsednik Sekcije?"

Odgovor: Predsednik, g. Lopatič: "Sekcija naj se čim preje sestane in izmed članov izbere novega predsednika. O tem naj takoj nato tudi obvesti UO."

- Predsednik, g. Lopatič: "Obenem prosim, da se društva držijo pravila, da se vsaka sprememba v matičnih podatkih sporoči na naslov Zveze v 15-ih dneh. Zadnji rok za naročilo obročkov bo 15.07.2018, do takrat mora biti tudi plačana članarina. Prav tako bo prevzem naročenih obročkov možen le po plačilu le teh."

- g. Patricij Perklič: "Kako se lahko koristijo sredstva za sofinanciranje predavanj, (postavka v finančnem planu)?"

Predsednik, g. Lopatič: "Sredstva so namenjena za predavanja, ki naj bi jih organizirala Zveza."

- G.Glažar Franc:"V Temeljnem aktu- Statutu Zveze, ki je sedaj še v veljavi, je člen, po katerem moramo na letošnj Skupščini določiti število glasov, ki jih bo lahko SV Regija uporabila za glasovanje na naslednji Skupščini."

Sklep: SV Regija ima za glasovanje na Skupščini v letu 2019 3 glasove.

Sklep sprejet z 12 glasovi ZA, 10 glasovi PROTI in 4 glasovi VZDRŽANI.

- Predsednik,g. Lopatič: "Ker ocenjevalnih kartončkov zmanjkuje in ker poskušamo popraviti razne napake ter posodobiti delo in podobo Zveze, sem predlagal malo sodobnejšo obliko in popravke v tekstu, vendar sem naletel na silni odpor. Stari ocenjevalni kartončki niso primerni, nove sodniki zavračajo. Kakšna je torej rešitev?"

Odgovor g. Čegovnik: "18.05. 2018 bodo imeli sodniki sestanek. Predsednik ste vabljeni, da se skupaj dogovorimo in oblikujemo nove ocenjevalne kartončke."

 

13. Podelitev priznanj SZDGPMŽ:

Prejemnik PLAKETE : g. Gobar Alojz

 

Prejemniki ZLATE LEHRMANOVE značke:

Viktor Kosi, DGMŽ Ormož

Peter Černjak, DGPMŽ na Koroškem

Josip Kerčmar DGMŽ Murska Sobota

Miroslav Primec DGMŽ Dravinjska dolina

Matej Čop DRMŽ Jesenice

Sonja Buzov ZLGŽ Maribor

Zvonko Mohorko DGMŽ Ptuj

 

Prejemniki Evropskih medalj za NAJ GOJITELJ:

Jože Ločniškar za morske prašičke, za leto 2017

Igor Čegovnik sekcija za golobe za leto 2012

Jurij Kavaš sekcija za golobe za leto 2015

Mirko Žurbi sekcija za golobe za leto 2016

 

Tremerje pri Celju, 14.04.2018

 

Zapisnik sestavila: Esma Raković

Predsednik SZDGPMŽ: Ivan Lopatič

 

Overovatelj 1:     Overovatelj 2 :

Černjak Peter       Glažar Franc

 

Zapisnik sestanka sekcije za ptice

SLOVENSKA ZVEZA DRUŠTEV GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI

Pesje 24

8270 Krško

Slovenija

 

Številka: 2-5/2018

Datum: 14.5.2018

 

Zadeva: Zapisnik sestanka sekcije za ptice 11.5.2018 na Trojanah

 

Vabljeni: Vodja sekcije v društvih DGMŽ Beltinci, DRMŽ Brežice, DZGMŽ Maribor, DGMŽ GOJITELJ

Miklavž na Dravskem polju, DGPMŽ Murska Sobota,DGMPŽ Novo Mesto, DRMŽ na Koroškem,

DGPMŽ Velike Lašče, DGPMŽ Ivančna Gorica, DGPMŽ Odranci, SDGMŽO Žalec,

Združenje LGŽ Maribor,DGMPŽ Dravinjska dolina, DGPMŽ RAKUN Slovenska Bistrica.

Prisotni: DRMŽ Brežice- Gerjevič Vladimir, DGPMŽ Ormož - Cafuta Franc in predsednik SZDGPMŽ

Lopatič Ivan.

Odsotni z opravičilom: DRMŽ na Koroškem, DGMPŽ Dravinjska dolina.

Odsotni brez opravičila: vsa ostala društva.

 

Dnevni red:

1. Izvolitev novega vodje sekcije za ptice pri SZDGPMŽ,

2. Razno.

 

1. Izvolitev novega vodje sekcije za ptice pri SZDGPMŽ

Zaradi odstopa dosedanje vodje sekcije g. Kavaša je potrebno izbrati nadomestnega vodjo sekcije. Zaradi odsotnosti večine vodij sekcij po društvih in s tem nesklepčnosti samega sestanka novega vodje sekcije za ptice pri SZDGPMŽ ni bilo možno izbrati, tak da sekcija trenutno nima vodje sekcije.

 

2. Razno

Ob dejstvu, da trenutno ni vodje sekcije pri SZDGPMŽ in ga verjetno s takšnim pristopom za reševanje nastale situacije in nezainteresiranost posameznih društev tudi nekaj časa ne bo, se bodo naročila za obročke zbirala na naslovu Zveze (Pesje 24, 8270 Krško), v začetku junija bo pripravljen obrazec in navodila za naročanje obročkov, (Podobno kot je bilo pri perutnini in golobih v po naročilo za 2018.). Objavljen bo na spletni strani zveze in poslan po e-pošti vodjem sekcij, ki bodo posredovale E-naslov.

 

Zapisal: Ivan Lopatič

Zapisnik sestanka s predsedniki društev in klubov

Številka: 3-3/2018

Datum: 6.3.2018

 

 

Zadeva: Zapisnik sestanka predsednikov društev in klubov SZDGPMŽ,

v petek, 02.03.2018, ob 18.00 uri v gostišču na Trojanah.

 

Vabljeni:Predsedniki društev in klubov

Prisotni: Lopatič Ivan, Raković Esma DRMŽ Jesenice, DGMŽ Kam.- Dom.-Mengeš,DGMŽ Lju.-Moste-Polje, DZGMŽ Maribor, DGMPŽ Novo Mesto, DGMŽ Oplotnica, DGMŽ Ptuj, DGPMŽ Vrhnika, SDGMŽO Žalec,DGPMŽ Laško, DGMPŽ Dravinjska dolina, KGGAPK King klub

Odsotnost opravičila: dva društva

Odsotni brez opravičila: vsa ostala društva

 

Dnevni red:

1. Državna razstava 2018 ,

2. Časovni roki za posamezna opravila,

3. Seznami članov društev

4. Matični podatki,

5. Naročanje obročkov, ocenjevalnih listov in drugega materiala,

6. Predlogi in pobude.

 

1.- Državna razstava:

Na pobudo članov UO na prejšnji seji, je bil tudi predlog prisotnih, da se na Skupščini prisotni odločijo o datumu letošnje Državne razstave in sicer med dvema datuma, 20. do 23. 12.2018 in tradicionalnim datumom, 2. vikend v novembru.

Na današnjem sestanku naj bi določili tehničnega vodjo Državne razstave in glavnega izvajalca. Žal to ni bilo mogoče, saj je bila udeležba premajhna, od prisotnih pa funkcije ni hotel prevzeti nihče.

Za tako maloštevilno udeležbo predstavnikov društev in odsotnost brez vsake razlage in opravičila se lahko samo zamislimo. Neke stare zamere se vlečejo iz leta v leto, namesto, da bi složno in pozitivno, s kreativno kritiko nadaljevali in izboljševali delo Zveze.

 

2. Ker ni bil določen tehnični vodja tudi ni bilo mogoče obravnavati tudi 2. točke dnevnega reda, ko naj bi že zastavili osnovne naloge .

 

3. Sezname članov morajo v letošnjem letu poslati vsa društva do 31.05.2018, po tem datumu jim bo izstavljena faktura v višini in za člane iz preteklega leta. Rok za plačilo fakture je vedno označen na fakturi in sicer 15 dni.

 

4. Še vedno nekatera društva ne pošljejo svojih podatkov, da bi Zveza imela ažurirane in popolne podatke.

Prisotni so se pritoževali nad opomini, ki jih je poslala blagajničarka v začetku leta. Blagajničarka je poskusila prisotnim razložiti, da v opominih jasno piše, da želi le kopijo potrdila o plačilu, ker je še vedno veliko plačil nerazjasnjenih in zaradi napačnih številk sklicev ter plačevanja posameznih fizičnih oseb ( čeprav je bila faktura naslovljena na društvo ), nikakor pa ni obtoževala, da računi niso plačani. Samo fotokopijo plačila ! So se pa društva v večini izgovarjala, da so se fakture izgubile, da so bile poslane napačni osebi,da nimajo stare dokumentacije in da ni bilo primopredaj...

Opomini so bili poslani vsako leto, z istim prijaznim pozivom, vendar pa je bil odziv na te opomine različen. Blagajničarka je naštela nekaj primerov, med drugim neodgovornost in ?nonšalanco? kot odziv tudi na letošnje opomine. Od 16-ih poslanih opominov, je bil z dvema društvoma opravljen žolčni telefonski pogovor, ponovno je bilo 5 društvom potrebno poslati kopije faktur, trije so v tišini plačali fakture ( tudi iz leta 2016) ...

Blagajničarka je izrazila resno ogorčenost nad kritiko in opomnila, da želi in zahteva ažurnost v pošiljanju spiskov članov ter matičnih podatkov ( komu pošiljati fakture, da se ne bodo kar naprej izgubljale ) in večjo plačilno ažurnost, ker sicer v takem neredu več ne bo zmogla delati.

 

5. Naročanje obročkov, ocenjevalnih listov in drugega materiala

Naročilo in po naročilo za leto 2018 je opravljeno. Tudi letos je bilo nekaj težav, vendar pa se je večina društev kar hitro privadila novemu načinu naročanja.

 

6. Predlogov in pobud ni bilo.

 

Sestanek se je zaključil ob 20.15

Stroški najema so znašali 20 EUR.

 

Zapisnik pripravila:

Raković Esma

 

Predsednik SZDGPMŽ

Ivan Lopatič

 

Zapisnik 2. seje UO SZDGPMŽ

Številka: 5-3/2018

Datum: 14.3.2018

 

 

Zadeva: ZAPISNIK 2./2018 SEJE UO SZDGPMŽ 9.3.2018 ob 18 uri, v gostišču na Trojanah

 

Vabljeni: Lopatič Ivan, Štumberger Franc, Benedik Tomaž, Rakovič Esma, Kokol Zvonko, Žurbi Mirko,

Petrovčič Silvester, Ločniškar Jože, Kavaš Darko, Čegovnik Igor, Ernestl Borut, Hafner Rastko.

Prisotni: Lopatič Ivan, Štumberger Franc, Raković Esma, Kokol Zvonko, Žurbi Mirko, Ločniškar Jože,

Ernestl Borut

Odsotni z opravičilom: Benedik Tomaž, Petrovčič Silvester, Čegovnik Igor, Hafner Rastko.

Odsoten brez opravičila: Kavaš Darko.

 

Dnevni red:

1. Poročila za leto 2017,

2. Program dela in finančni plan za leto 2018,

3. Razno.

 

1. Poročila za leto 2017:

Zbrana so poročila za leto 2017, ki so potrebna za letno skupščino. Žal vsa poročila niso bile dostavljene, zato bodo društvom dostavljene naknadno.

 

2. Program dela in finančni plan za leto 2018:

Usklajen in potrjen je bil program dela in finančni plan za leto 2018.

 

3. Razno:

G. Žurbi je izpostavil strošek najema prostora za sestanek na Trojanah.

Strošek najema je sledeči: ena ura najema je zastonj, vsaka naslednja ura se plača v višini 20 evrov .

Sklep: G. Žurbi se zadolži, da poišče primernejšo lokacijo, ki bi bila sprejemljiva za vse in brez stroškov.

 

 

Predsednik SZDGPMŽ

Ivan Lopatič

Zapisnik 1. seje Upravnega in Nadzornega odbora SZDGPMŽ - februar 2018

 

Številka: 7-2/2018

Datum: 22.2.2018

 

 

Zadeva: Zapisnik

Zapisnik 1 / 2018 seje Upravnega in Nadzornega odbora SZDGPMŽ, v petek, 16.02.2018, ob 18.00 uri v gostišču na Trojanah.

 

Vabljeni:člani UO, člani NO

Prisotni: Benetek Mihael, Lopatič Ivan, Petrović Silvester, Žurbi Mirko, Raković Esma, Štumberger Franc, Meterc Andrej, Ločniškar Jožef, Benedik Tomaž,Ernestl Borut

Odsotnost opravičili : Hafner Rastko, Čegovnik Igor,Kokol Zvonko

Odsotni brez opravičila: Kavaš Darko

 

Dnevni red:

1. Pregled sklepov zadnje seje,

2. Pregled prispele pošte,

3. Odpoved pogodbe VITAN TRADE D.O.O.,

4. Redna letna skupščina,

5. Statutarna komisija,

6. Popravki in spremembe Temeljnega akta SZDGPMŽ,

7. Državna razstava 2018,

8. Ocenjevalni listi - popravek napak in oblike,

9. Razno.

 

1. - Pregled sklepov zadnje seje:

Na pobudo članov UO v prejšnji seji, da bi bila letošnja Državna razstava v Ljubljani,se je predsednik, g. Lopatič oglasil na upravi Gospodarskega razstavišča, od koder so nato poslali ponudbo za najem dvorane v dogovorjenem terminu. Najem znaša 22.300 ?. Zaradi tako velikega zneska Zvezi ne preostane drugega, kakor, da Državno razstavo ponovno organizira v Celju, od koder je 5.1.2018 prispela ponudba v višini 1.850 ?. Poleg najema same hale, se je predsednik dogovarjal še za možnost dodatne ponudbe, kot je oglaševanje na jumbo plakatih in možnost ponudbe hrane.

- Še vedno nekatera društva ne pošljejo svojih podatko, da bi Zveza imela ažurirane in popolne podatke. Tako Društvo Angleških golšarjev širi informacijo, da je prenehalo z delovanjem, vendar pa do Zveze za to ni prispela pisna vloga.

Prav tako Društvo Velenje trdi, da so bili na Skupščini izključeni, vendar po pregledu zapisnikov nekaj let nazaj tega nikjer ni zapisano.

2. Pregled prispele pošte: ODZIV NA RAZPIS INTERKANIN??

- Prispele so povratnice na poslane opomine za neplačane fakture, vendar od društev ni odziva, kar kaže na skrajno neresnost in kršenje poslovne etike .

- Odpoved pogodbe Vitan trade d.o.o.

- Vabilo na redni letni zbor članov: Gojitelj Miklavž

DGPŽ Ptuj

DGKPŽ Ormož

- ZS pri SZDGPMŽ - ocenjevalni listi.

3.Odpoved pogodbe VITAN TRADE D.O.O.,

Lastnik podjetja Vitan trade, s katerim je bila podpisana pogodba, je pokojni, vnukinja, ki je prevzela podjetje pa take pogodbe ne more izpolnjevati. V praksi se je tudi pokazalo, da je dosledno izvajanje pogodbe pravzaprav nemogoče, saj se kupci niso mogli identificirati kot člani SZDGPMŽ. Pogodba se sporazumno prekine, nove se ne podpiše. Ohranili pa bomo poslovne stike in sodelovanje na Državni razstavi.

4. Redna letna skupščina

Datum Skupščine za leto 2017 bo 14.4.2018, v gostišču v Tremerjih.

Zaradi razprave po društvih in zbiranja sprememb in popravkov Temeljnega akta SZDGPMŽ ter, da bi Statutarna komisija imela zakonski rok za oblikovanje končnega čistopisa za sprejem na Skupščini. Časovni rok za razpravo je najmanj 30 dni, nato je rok za pošiljanje vabil na Skupščino prav tako najmanj 30 dni. Tako opozarjamo vsa društva, sekcije in odbore, da je zadnji rok za pošiljanje poročil 7.3.2018.

5. Statutarna komisija,

V trenutno veljavnem Temeljnem aktu SZDGPMŽ ni opredeljena sestava, način sestave in delo Statutarne komisije. Prav tako v obstoječi dokumentaciji ni najti zapisa članov Statutarne komisije. večina dokumentacije se je v preteklih letih v primopredajah izgubila. Zapisniki primopredaj, v katerih piše, da je arhiv predan od začetka ustanovitve, ne držijo.

Sklep : UO enoglasno potrjuje člane za Statutarno komisijo, Klinar Tomaž, Štumberger Franc in Lopatič Ivan.

6. Popravki in spremembe Temeljnega akta SZDGPMŽ,

Spremembe v TA so potrebne zaradi spremenjenega Zakona o društvih.Potrebno je vpisati Pridobitne dejavnost, natančen način spreminjanja Temeljnega akta, delovanje Statutarne komisije in sestava le te, pristojnosti Sodniškega zbora, pokrajinske zveze in še kar nekaj drobnejših sprememb. Vsi člani UO in NO so osnutek TA prejeli v delovnem gradivu skupaj z vabilom, vendar nihče ni podal ne pisnega, ne ustnega mnenja in ne predlagal sprememb. TA gre v pregled po društvih.

7. Državna razstava 2018,

- Kot je bilo predlagano bo Državna razstava v Celju 20-23.12.2018. Ker pa je predpisan termin za DR zadnji vikenda v novembru, bo odločitev dana delegatom na Skupščini.Določen je razstavni odbor in sicer predsednik odbora je vedno predsednik Zveze ter člani so vodje sekcij.

Tehnični vodja razstave je po predpisu Zveze predsednik društva, ki prevzame izvedbo razstave. UO ne more določiti društva, zato apelira na vsa društva, da se javijo.

- Vsako razstavo se nabavijo posodice, ki jih razstavljalci plačajo in odnesejo domov, tako se je marsikomu nabralo kar lepo število posodic. Letos bo tako možno Zvezi prodati posodice, vendar le, če bodo ohranjene in dezinficirane.

- Za državno razstavo ni sodnika za morske prašičke, g. Materc bo pridobil sodnika iz tujine.

8. Ocenjevalni listi - popravek napak in oblike

Zaradi poenotenega videza in poprava napak na dosedanjih ocenjevalnih listi je predsednik predlagal poenoteno grafično podobo ocenjevalnih listov ter popravke napak, ki se vlečejo že nekaj let. Listi so bili poslani Sodniškemu zboru, da poda svoje mnenje. Sodniški zbor je vse spremembe zavrnil, češ da je spreminjanje tiskovine izključno njihova domena, čeprav tega ni nikjer omenjeno ali opredeljeno v trenutno veljavnem Temeljnem aktu. Se pa tudi postavlja vprašanje, če tako razmišljajo, zakaj teh popravkov niso sami predlagali in spremenili.

 

9. Razno

Po točko ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 21.25

Stroški najema so znašali 40 ?.

 

Zapisnik pripravila :

Raković Esma

 

Predsednik SZDGPMŽ

Ivan Lopatič

 

Zapisnik letne skupščine SZDGPMŽ 2017

 

SZDGPMŽ

Zadobrova 51,

3211 Škofja vas

 

 

Zapisnik

letne skupščine SZDGPMŽ,

ki je bila 3.6. 2017 s pričetkom ob 8:30 v Tremerjah.

Prisotni delegati društev: Brežice, Cavias rex klub, Dravinjska dolina, Gojitelj Miklavž, Ivančna Gorica, Jesenice, Kamnik-Domžale-Mengeš, King klub, Kranj, Laško, DZGMŽ Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Odranci, Oplotnica, Pragersko, Ptuj, Rakun, Koroška, KGBS Slovenije, KGŠK Slovenije, Škofja Loka, Trbovlje, Vrhnika, Žalec, 2 delegata SV Slovenije.

Predlagani dnevni red :

1. Otvoritev in pozdrav predsednika SZDGPMŽ

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Poročila za leto 2016

4. Razprava in potrditev poročil za leto 2016

5. Razrešnica staremu vodstvu SZDGPMŽ

6. Volitve novega vodstva SZDGPMŽ

7. Obravnava programov dela in finančnega plana za leto 2017

8. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2017

9. Določitev članarine, cen obročkov, prispevkov sekcij in tiskovin

10. Prenehanje članstva neplačnikom in sprejem novih članov

11. Razno

12. Podelitev Lehrmanovih priznanj

13. Podelitev EE medalj

14. Podelitev priznanj ob 40 letnici SZDGPMŽ

15. Družabni zaključek skupščine

Ad.1

Predsednik Benetek je pozdravil vse prisotne in prebral dnevni red na katerega ni bilo pripomb oz. dopolnil.

Ad.2

Tajnik je prebral predloge za delovno predsedstvo.

Predsednik delovnega predsedstva Franc Glažar, člana Sonja Gomboc in Alojz Vidmar.

Zapisnikar Peter Podvršnik.

Overovatelj zapisnika Milan Sitar in Stane Novak

Verifikacijsko - volilna komisija : Igor Čegovnik, Branko Funda in Ivan Šraj.

Predlog je bil dan na glasovanje ter bil soglasno potrjen.

Gospod Franc Glažar se je zahvalil za zaupanje in prisotne opozoril, da bo skupščino vodil po Pravilniku o vodenju skupščine in volilnih postopkih. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 27 delegatov s pooblastili, kar je dovolj za nadaljevanje skupščine.

Ad.3

Poročila za leto 2016 so društva dobila po pošti, zato ni potrebe po ponovnem branju. Predsedujoči je prisotne povprašal ali imajo na poročila še kaj dodati.

Gospod Žurbi je prisotne seznanil, da je na zalogi še določeno število obročkov, ki jih lahko po redni ceni še naročijo, v nasprotnem pa jih bodo komisijsko uničili. Gospod Tomaž Zver je podal predlog sprejet na sestanku sekcije za kunce,da se spremeni razstavni pravilnik SZDGPMŽ v členu, ki govori o kolekcijah. Predlog sekcije je, da se število živali v kolekciji poveča iz 4 na 6. Sprememba člena nikogar ne omejuje. Kdor bo želel razstavljati štiri živali jih bo lahko tako kot do sedaj, kdor pa ima na voljo več živali pa jih bo lahko razstavljal tudi pet ali šest. V seštevku kolekcije bodo upoštevane štiri najboljše ocene, vendar morajo biti živali obeh spolov.

Ad.4

Gospod Ločniškar je v razpravi poudaril, da bi morala sprememba členov Razstavnega pravilnika veljati za vse sekcije in izključno samo za državne razstave. K razpravi o letnih poročilih se ni prijavil nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog kunčjerejske sekcije o povečanju števila živali v kolekciji na državnih razstavah. Za predlog je glasovalo 27 delegatov, nihče proti ali vzdržan. Delegati so soglasno potrdili poročila za leto 2016. Sprejet je bil:

SKLEP 1:

Spremeni se 15. in 17. člen Razstavnega pravilnika SZDGPMŽ, tako da se upošteva predlog sekcije za kunce, da na državnih razstavah kolekcijo lahko sestavlja štiri do šest živali obeh spolov, ocene štirih najbolje ocenjenih pa gredo v skupni seštevek točk.

Poročila za leto 2016 so soglasno potrjena.

Ad.5

G. Glažar je dal na glasovanje razrešnico dosedanjemu vodstvu, organom in komisijam SZDGPMŽ. ZA razrešnico je glasovalo vseh 27 delegatov.

SKLEP 2:

Razrešnica dosedanjemu vodstvu je soglasno sprejeta.

Ad.6

Predsedujoči je delegate vprašal ali naj o kandidatih za novo predsedstvo, komisije in organe glasujejo javno ali tajno. Delegati so se soglasno odločili za tajno glasovanje. G. Glažar je prebral sezname kandidatov za posamezne funkcije in izpostavil nezasedeno mesto tajnika SZDGPMŽ. K razpravi se je priglasil g. Pistotnik in predlagal, da v novem mandatu tajniška dela prevzame Franc Glažar s čimer se slednji ni strinjal, ker zaradi delovanja v več drugih organizacijah nima časa, bo pa v kolikor je v njegovi moči, pomagal novemu vodstvu. Podan je bil predlog, da do naslednje skupščine vodstvo zveze poišče v.d. tajnika. S predlogom se je strinjala večina navzočih delegatov. Sprejet je bil predlog, da predsednike komisij in organov določijo izvoljeni člani med sabo.

Volilna komisija je pregledala glasovnice, 26 je bilo veljavnih in ena neveljavna. Za novo predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče so bili soglasno izvoljeni predlagani kandidati. Pri volitvah za pet člansko komisijo za priznanja je bilo na glasovnici šest kandidatov. Komisija je seznanila prisotne z izidi glasovanja.

Tomaž Klinar 25 glasov ZA

Dušan Suhadolnik 23 glasov ZA

Jože Šlamberger 22 glasov ZA

Jožef Plohl 20 glasov ZA

Zlatko Stropnik 19 glasov ZA

Navedeni kandidati so bili izvoljeni v komisijo za priznanja, g. Stane Korošec pa z 18 glasovi ni bil izvoljen za nov mandat. Gospod Lopatič se je prisotnim delegatom zahvalil za izkazano zaupanje.

V skladu z zakonodajo se mora v mesecu dni od izvedene volilne skupščine na upravni enoti spremeniti naslov sedeža SZDGPMŽ in določiti zakonite zastopnike za finančno poslovanje z banko. Glede na to, da je bil Tomaž Benedik kot podpredsednik že v starem mandatu eden od podpisnikov, prav tako blagajničarka Esma Raković, se jim s soglasjem delegatov podaljša mandat, nov predsednik Ivan Lopatič pa je že po funkciji pooblaščen podpisnik. Primopredaja med starim in novim vodstvom se mora opraviti do konca junija. Predsednik g. Lopatič bo sklical sestanek novega vodstva do 23.6. 2017.

SKLEP 3:

V Pravilih SZDGPMŽ se popravi 3.člen , sedež SZDGPMŽ je na naslovu : Pesje 24, 8270 Krško.

Pooblaščeni podpisniki pri banki so: Ivan Lopatič, Esma Raković in Tomaž Benedik.

 

Ad.7

Program dela in finančni plan za leto 2017 je bil v pisni obliki, kot priloga letnemu poročilu, razdeljen delegatom. G. Sitarja je zanimalo zakaj naj bi delali popravke v vzorniku za perutnino. Pojasnilo je dal g. Stane Korošec, ki je povedal, da je v vzorniku objavljena napačna slika gosi, kar bi morali popraviti.

Novega vodjo sekcije za ptice g. Darka Kavaša je zanimalo kakšen je sistem razdelitve sredstev predvidenih v finančnem planu za specialne razstave pod okriljem SZDGPMŽ. Ali se razdelijo vsa razpoložljiva sredstva, čeprav je ena sama specialna razstava, do kdaj je mora biti izdan razpis ?

Pojasnjeno je bilo, da do sedaj še nobeden od organizatorjev specialnih razstav ni vložil na naslov SZDGPMŽ prošnjo za dodelitev finančnih sredstev. Večina se je strinjala, da bi morala statutarna komisija pripraviti Pravilnik o financiranju specialnih razstav pod okriljem SZDGPMŽ,

upravni odbor SZDGPMŽ pa na osnovi pravilnika pravočasno objaviti razpis.

Ad.8

Program dela in finančni plan za leto 2017 sta bila dana v potrditev. Delegati so soglasno potrdili program dela in finančni plan.

Ad.9

Blagajničarka Esma Raković je prisotnim predlagala, da članarina, prispevki sekcij, cene obročkov in tiskovin ostanejo enaki kot v lanskem letu. Ker drugih predlogov ni bilo, je njen predlog dan na glasovanje. Delegati so se soglasno strinjali s predlogom blagajničarke.

Sprejet je bil :

SKLEP 4:

Članarina, prispevki sekcij, cena obročkov in tiskovin ostanejo enaki kot za leto 2016. Društva in klubi morajo sezname članov poslati na naslov blagajničarke najkasneje do 30.6. 2017.

Ad.10

Tajnik je povedal, da ni bilo novih prošenj za vključitev v SZDGPMŽ. Dve članici že drugo leto nista oddali seznama članov in posledično tudi nista plačali članarine SZDGPMŽ. Predsedujoči je dal na glasovanje predlog o prenehanju članstva v SZDGPMŽ za društvi Gallus Bartholomaeus in Društvo gojiteljev slovenskih pasem malih živali. Delegati so soglasno potrdili predlog o prenehanju članstva v SZDGPMŽ.

G. Staneta Novaka je zanimalo število članov v SZDGPMŽ. Odgovorila mu je blagajničarka, ki ima zgolj podatke o plačanih članarinah, pri tem pa izpostavila dejstvo, da nekatera društva ne plačujejo članarine za vse člane tako, da dejanskega stanja o številu članov nima. Leta 2013 je bilo 823 plačanih članarin, 2014 jih je bilo 738, 2015 je bilo 840 plačanih članarin in leta 2016 863 nakazanih članarin.

Sprejet je bil :

SKLEP 5:

Društvu Gallus Bartholomaeus in Društvu gojiteljev slovenskih pasem malih živali s preneha članstvo v SZDGPMŽ.

Ad.11

Predsednik Združenja sodnikov Igor Čegovnik je podal predlog, da SZDGPMŽ njihovo društvo oprosti plačevanja članarine, Združenje sodnikov pa ne bo več zaračunavalo dodatnega dela pri kontroli ocenjevalnih kartončkov. Svoj predlog je argumentiral z enakovrednostjo zneskov članarine zvezi in dodatnega dela sodnikov. Njegov predlog so delegati soglasno podprli.

Igor Čegovnik je predlagal, da skupščina poimensko potrdi tri delegate, ki bodo našo zvezo leta 2018 zastopali na EE konferenci. Svoj predlog je utemeljiv s predčasno rezervacijo letalskega prevoza na Dansko, saj bi lahko vozovnice dobili po bistveno nižji ceni. Repliciral mu je g. Truntič, ki je menil, da ne vidi potrebe po treh delegatih, saj bodo stroški izredno visoki. Predsednik Lopatič je menil, da je poimenski seznam delgatov stvar upravnega odbora, ki bo o tem razpravljal na svoji prvi seji. Delegati so glasovali o predlogu Igorja Čegovnika. Za njegov predlog je glasovalo 26 delegatov, proti je bil 1 delegat.

Stane Korošec je izrazil začudenje in ogorčenje nad odločitvijo UO SZDGPMŽ, ki ni potrdilo odločitve komisije o podelitvi Lehrmanove plakete gospodu Branku Herguli. Mihael Benetek mu je odgovoril, da so člani UO SZDGPMŽ na dopisni seji ponovno obravnavali pritožbo DGPMŽ Ormož ter ponovno pretehtali njihove argumente, vendar so ostali pri svoji odločitvi. UO SZDGPMŽ je svoj pisni odgovor na pritožbo z obrazložitvijo poslal na naslov DGPMŽ Ormož.

Gospod Ludvik Smrekar je menil, da je komisija naredila zelo veliko napako, ko plakete Antona Lehrmana ni podelila dolgoletnemu članu Alojzu Gobarju, ki je s svojim delom na vseh državnih razstavah, izjemnimi gojiteljskimi uspehi doma in v tujini prispeval levji delež k uspešnemu delu SZDGPMŽ v več mandatih. Ne glede na to, da vloga za podelitev ni izpolnjevala vseh zahtev pravilnika, vsi ki smo sodelovali v organizacijah državnih razstav vemo, koliko truda je Alojz Gobar vložil v našo zvezo, izjema so po njegovem člani komisije za priznanja.

Gospod Stane Novak ni bil zadovoljen s seznamom nagrajencev ob 40 letnici SZDGPMŽ. Menil je, da na seznamu manjka nekaj članov, ki bi si to priznanje zaslužili. Omenil je gospoda Jožeta Slugo in Egona Plevnika. Gospod Benetek je pojasnil, da je UO zveze seznam sestavil na podlagi prispevka posameznikov in društev pri delovanju zveze v zadnjih 10 letih.

 

Andreja Meterca je zanimalo kdaj bodo podeljene EE medalje za leto 2015. Tajnik je pojasnil, da bodo medalje (tudi za pretekla leta) podeljena na današnji skupščini.

Sprejet je bil :

SKLEP 6:

Združenje sodnikov ne bo več izdajalo faktur za dodatno delo pri kontroli ocenjevalnih kartončkov in bo oproščeno plačevanja članarine SZDGPMŽ, ostane pa jim pravica glasovanja.

Na EE konferenco leta 2018 bodo odšli trije delegati. Poimenski seznam bo potrdil UO SZDGPMŽ na svoji prvi seji.

Ad.12

Mihael Benetek, Ivan Lopatič in Stane Korošec so podelili priznanja Antona Lehrmana.

Plaketo Antona Lehrmana so prejeli :

DGMŽ Novo Mesto, Andrej Meterc in Peter Podvršnik.

Zlate značke Antona Lehrmana so prejeli :

Milan Sitar, Alojz Vidmar, Franc Štumberger, Ivan Fekonja, Franc Petek, Damjana Dermastja.

 

Ad.13

Podeljene so bile EE medalje za najgojitelje leta. Pri kuncih sta jih prejela Emil Koren za leto 2015 in Peter Podvršnik za leti 2014 in 2016.

Najgojitelj pri perutnini in dobitnik EE medalje za leto 2015 je Blaž Berlič.

Najgojitelj pri morskih prašičkih in dobitnik EE medalje za leto 2016 je Tomaž Benedik.

 

Ad.14

Mihael Benetek je v uvodu na kratko predstavil zgodovino naše zveze, ki je v takšni obliki kot je danes nastala leta 1977. Iz začetnih 6 društev ustanoviteljic se je število članic v 40 letih povzpelo na kar 35.

K razvoju naše zveze so veliko prispevali tudi današnji nagrajenci, ki so v zadnjih desetih letih vložili veliko truda na področju vzreje, predstavljanju naše zveze v tujini ter na evropskih in državnih razstavah. Predsednik Lopatič in Mihael Benetek sta podelila priznaja ob 40 letnici SZDGPMŽ naslednjim društvom in posameznikom :

DGMŽ Murska Sobota, DGMŽ Ptuj, DGMŽ Kranj, DGMŽ Novo Mesto, DGMŽ Koroška, DGPMŽ Žalec, DRMŽ Jesenice, DZGMŽ Maribor, ZDGPMŽ SV Slovenije, Združenje sodnikov, ZZGMŽ Trbovlje, DGPMŽ Ormož, DGMŽ Škofja Loka.

Tomaž Benedik, Mihael Benetek, Igor Čegovnik, Borut Ernestl, Marjan Ernestl, Franc Glažar, Alojz Gobar, Sonja Gomboc, Stojan Jamnikar, Tomaž Klinar, Džoni Kočivnik Lesjak, Zvonko Kokol, Stanislav Korošec, Milan Marin, Peter Podvršnik, Ludvik Smrekar, Tomaž Zver, Anton Žumer in Mirko Žurbi.

Predsednik Lopatič in bivši predsednik Benetek sta DGMŽ Vrhnika podelila posebno priznanje ob 80 letnici njihovega društva. Za 40 let delovanja je s priznanjem nagradila tudi ZZGPMŽ Trbovlje.

Ad.15

Sledil je družabni zaključek skupščine.

 

Uradni del skupščine je bil zaključen ob 11:45.

 

 

Zapisnikar :

Peter Podvršnik

 

Overovatelj zapisnika :

Milan Sitar

Overovatelj zapisnika :

Stane Novak